Tuesday, July 15, 2014

လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအား ဦးညႊတ္အေလးျပဳ ၾကမည္ (၁၉-၇-၂၀၁၄)


၂၀၁၄-၇-၁၅
၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီး ျဖစ္ပြားလာရာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးသည္
နယ္ခ်ဲ ့အဂၤလိပ္တို ့လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရမည္ဟူေသာ အဓိဌာန္ျဖင့္ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာျပည္ျပင္ပသို ့ ထြက္ခြါျပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရေစရမည္ဟူ
ေသာ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ကတိကိုယူ၍ ရဲေဘာ္သုံးခ်ိတ္ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စစ္ပညာကို သင္ၾကား
ျပီးလွ်င္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထိုင္လင္းျပည္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့၌ ရဲေဘာ္သုံးခ်ိတ္ႏွင့္အတူ
ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ဖြဲ ့စည္းေလသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းၾကီးမွဴးေရွ ့ေဆာင္ေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္သည္
ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ားႏွင့္အတူ နယ္ခ်ဲ ့လက္ေအာက္မွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ျပန္လည္
သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။သို ့ေသာ္ ဂ်ပန္စစ္တပ္က ကတိေဖါက္ဖ်က္ရုံမက ျပည္သူအေပါင္းတို ့အား
ညဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ျပဳက်င့္သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ၾကီးႏွင့္တကြ
တျပည္လုံးကိုေခါင္းေဆာင္လွ်က္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန ့တြင္ ဖက္စစ္ဂ်ပန္တို ့အား
အတိအလင္း စစ္ေၾကညာ၍ သုတ္သင္ရွင္းလင္းျပီးလွ်င္ လူထုၾကီးတရပ္လုံးကို ဖက္စစ္တို ့
ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈ ေဘးမွကယ္တင္လိုက္ေလသည္။

ဖက္စစ္ဂ်ပန္မ်ား ဆုတ္ခြါထြက္ေျပးၾကျပီးေနာက္ ျဗိတိသွ်တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာရာ၌လည္း
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ကၽြန္သက္ရွည္ေစမည့္ စကၠဴျဖဴစာတမ္းကို ယူလာသျဖင့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ကိုေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ( ဖစပလ) ေခၚ ဖက္စစ္ေတာ္လွန္ေရး
ျပည္သူ ့လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ၾကီးကို အမ်ဳိးသားတပ္ေပါင္းစုၾကီးအျဖစ္ ျပည္လည္ဖြဲ ့စည္း၍
လြတ္လပ္ေရးေအာင္လံလႊင့္ထူကာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲၾကီးစတင္ေလေတာ့သည္။ျဗိတိသွ်
ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ (ခါးေထာင္းက်ဳိက္မျဖဳတ္ၾကႏွင့္)ဟု ျပည္သူလူထုအားအသင့္ရွိေစရန္မွာၾကား
ျပီးေနာက္ အဂၤလန္ျပည္ လန္ဒန္ျမိဳ ့ကို တက္ေရာက္ကာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္အေရးဆို၍
ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျပီးလွ်င္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရမည္ဟူ
ေသာ ရဲရဲေတာက္ကတိၾကီးကို ျပည္သူလူထုအားေပးခဲ့သည္။ထို ့ေနာက္ ပင္လုံတြင္
တျပည္ေထာင္လုံး ညီညြတ္ေရးၾကီးကို ခိုင္ျမဲစြာ အုဌ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့သည္။

 ေနာက္ပိုင္း တႏိုင္ငံလုံးကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ တိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ၾကီးကို ေရြးေကာက္
ဖြဲ ့စည္း၍ ကမၻာကခ်ီးက်ဴးရသည့္ ဒီမိုကေရစီအုဌ္ျမစ္ အေျခခံရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒၾကီးကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ေလသည္။ထိုသို ့ျပည္သူလူထုၾကီး
တရပ္လုံးကို လမ္းျပေခါင္းေဆာင္လွ်က္ မိမိအသက္စည္းစိမ္ကို ျမဴတျခမ္းမွ်ပမာဏမျပဳဘဲ ျပည္သူ
လူထု၏အက်ဳိး ျပည္ေထာင္စုၾကီး၏အက်ဳိးကိုသာ မ်က္ေမွာက္ျပဳလွ်က္  တစ္မိနစ္၊တစ္စကၠန္ ့ရပ္နား
မရွိ အျပင္းအထန္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲမွာပင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန ့၌ မသမာသူတို ့၏
လက္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးဘ၀င္း၊စပ္စံထြန္း၊မန္းဘခိုင္၊ဦးရာဇတ္
ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ၊ သခင္ျမ၊ဦးအုန္းေမာင္၊ရဲေဘာ္ကိုေထြးတို ့ႏွင့္အတူ အာဇာနည္(၉)ဦး လုပ္ၾကံခံရျပီး ဘ၀တပါးသို ့ ေျပာင္းသြားရရွာေလသည္။

အာဇာနည္ေန ့ ဇူလိုင္ (၁၉) ရက္ေန ့ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား
ကို မေမွ်ာ္လင့္ပဲ၀င္လာတဲ့ ဂဠာန္ဦးေစာ၏ လူသတ္သမားမ်ားက ၀န္ၾကီးမ်ားအစည္းအေ၀းတြင္ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့၍ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန ့မွာ ၀န္ၾကီးအဖြဲ ့ အတံုးအရံုးနဲ ့လဲျပိဳက်ဆံုးခ့ဲရပါတယ္။ေသြးေမာ္ကြန္းအစ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို ့နဲ ့အတူ သူရဲေကာင္း
အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ ေန ့ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ လြတ္လပ္ေရးနဲ ့ ဒီမိုကေရစီအေရးလည္း အားထားခဲ့ရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးေတြ ဆုံးရႈံးရျခင္းသည္ တိုင္းျပည္
အတြက္ အနစ္နာဆုံး ၀မ္းနည္ဖြယ္ေန ့တေန ့ျဖစ္ပါတယ္။လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန ့တြင္
 မေမ့အပ္ေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကို အသဲၾကားမွာ ထာ၀ရထားျပီး ေလးစားဂုဏ္ျပဳ
ေသာအားျဖင့္ ျပည္သူအားလုံး လမ္းေပၚထြက္၍ ဥၾသသံႏွင့္အတူ ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ္တြင္ ဦးညႊတ္အေလးျပဳဳၾကပါစို ့။

ယေန ့အခ်ိန္သည္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ရည္မွန္ခဲ့တဲ့ စစ္မွန္ေသာဒီမုကေရစီပန္းတိုင္ကို
 ေရာက္ရွိေစရန္ ဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လြတ္လပ္ေရးအတြက္(တျပည္ေထာင္လုံး ညီညြတ္ေရးၾကီးကို ခိုင္ျမဲစြာ အုဌ္ျမစ္ခ် )ရယူေပးခဲ့သလိုသင္ခဏ္းစာယူ၍ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ
ရရွိေအာင္ ညီညြတ္ေရးကို ခိုင္ျမဲစြာတည္ေဆာက္ျပီး စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ ဒုတိယ
လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည္သူအားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ျမသိန္း