Wednesday, September 16, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ
လြတ္ေျမာက္ရန္ ျပည္သူ ့အင္အားျဖင့္ ကယ္တင္ရမည္

     
         

               အေျခခံ အနိမ့္ဆုံးခန္ ့မွန္းဇယားျဖစ္ျပီ ျပည္သူေတြ သတိရွိေစရန္
၁၆-၉-၂၀၁၅
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ စစ္တပ္ၾကီးစိုးတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို ့ အခ်ိန္တန္ပါျပီ
ရဟန္ရွင္ ေက်ာင္းသားျပည္သူ အလုပ္သမား လယ္သမား တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖိႏွိပ့္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စစ္
အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးၾကီးေအာက္မွာ ျပားျပား၀ွက္ခံေနၾကရသလို တိုင္းျပည္ၾကီးဟာလည္း ခ်ြတ္ျခံဳက်
ကာ သယံဇာတ ေပၚၾကြယ္၀တဲ့ ေရႊႏိုင္ငံအျဖစ္မွ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ အာဏာရွင္ေတြက သြတ္
သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ပညာေရး၊စီးပြားေရး၊လႈမႈေရး စသည့္လုပ္ငန္းေတြဟာ ႏွိမ့္က်ေနရျပီး ယေန ့
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ ့ဘ၀ဟာ အနာဂတ္ေပ်ာက္ေနရတဲ့ဘ၀ပါ။စီးပြားေရးကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္
စစ္တပ္ကပါ၀င္ေနတဲ့ ဦးပိုင္၊ဦးေတဇ၊ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ဦးတိုးေနမန္း စသည့္ စစ္တပ္ၾကီးဆိုးတဲ့ စီးပြားေရး
စနစ္၊ပညာေရးကိုၾကည့္ရင္လည္း ပညာတတ္ေတြကို မလိုလားဘဲ စစ္သားေတြကို ေနရာေပးေနတဲ့စနစ္၊
ႏုိင္ငံေရးကို ၾကည္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံအက်ဳိးလုပ္တဲ့သူေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနတာေတြ ့ရပါတယ္။

သမၼတ ၾကီးရဲ ့ လႊတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ဆိုျပီးေတာ့ အၾကိမ္ၾကိမ္လႊတ္ေပးေသာလည္း ႏိုင္ငံေရးသမား
အမ်ားစု ေထာင္ထဲမွာ ရွိေနပါေသးတယ္။ယခုလႊတ္ေပးလိုက္တဲ့ လႊတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မွာ အမ်ားအျပား
လႊတ္လာတာက ခိုး ဆိုး ေသာင္းက်န္း လူသတ္မႈ က်ဳးလြန္သူေတြမ်ားပါတယ္။ တိုင္းျပည္တြင္းမွာ
မတည္ျငိမ္မႈေတြျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ ့ ဘ၀လုံျခံဳေရးဟာ စိုးရိမ္လာရတဲ့အေျခ
အေနမွာ ရွိလာေနျပီး စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ပူပင္ေသာက ေရာက္ေနၾကသူေတြ အမ်ားအျပားျဖစ္
လာေနပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကေန အေျခအေနတစ္ခု ေျပာင္းလဲလာမယ္လို ့ ျပည္သူေတြက ေမွ်ာ္လင့္
ထားၾကပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ဖို ့ဆိုရင္ ျပည္သူ ့အင္အားဟာ
အဓိကက်လာေနျပီး ျပည္သူေတြကလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဖိႏွိပ့္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ခ်င္ေန
ၾကပါတယ္။တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျဖစ္ေနရျခင္းဟာ ဥပေဒအထက္မွာ အာဏာရွိေနတဲ့အတြက္
အာဏာကို အလြဲသုံးစားလုပ္ျပီး ျပည္သူေတြကို မတရားဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူေတြ
ကို ဥပေဒအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ျပီး ေထာင္ထဲထည့္ေနတာေတြ ့ရပါသည္။ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေန
တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးၾကီးကို ဖယ္ရွားႏိုင္မွ တိုင္းျပည္ဟာ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္မွာျဖစ္၍
ျပည္သူေတြဟာ မိမိတို ့ရဲ ့ ကံၾကမၼာကို မိမိတို ့တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ ့ ခြန္အားကို ညီညီညာညာနဲ ့ စုစည္း
ျပီး အင္အားေတြျဖစ္လာေအာင္ ေျပာင္းလဲရမဲ့အခ်ိန္ေရာက္ရွိလာေနပါျပီး စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ
လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖို ့ ပထမအဆင့္ မဲေပးဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိတို ့ရဲ ့
မဲတစ္ျပားဟာ အင္မတန္ တန္ဖိုးၾကီးပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ ့ အနာဂတ္ကို အာမခံတဲ့ ပါတီကိုမဲ
ေပးၾကရမွာျဖစ္ျပီး အာဏာရွင္ကို မဲမေပးမိဖို ့ အေရးၾကီးပါတယ္။ျပည္သူ ့အင္အားနဲ ့ အာဏာ
ရွင္လက္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ရန္ သမိုင္းေပးတာ၀န္တရပ္ျဖစ္လာ
ေနသည္။

တိုင္းျပည္၏ အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္ရင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြကို ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္သလို
အင္အားၾကီးတဲ့ပါတီက မဲမ်ားမ်ားရမွ အစိုးရသစ္ကို ဖြဲ ့စည္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္
ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရလုပ္ခ်င္ပါတယ္။
အာဏာရွိမွ ျပည္သူေတြရဲ ့အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္လို ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုထားပါ
တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီ အမ်ားအျပားပါ၀င္မွာျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိက အင္အားၾကီးပါတီ
ျဖစ္တဲ့ ၾကံဖြတ္နဲ ့ NLD က ျပိဳင္ရမွာေသခ်ာပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာ
ရွင္ ေတြကေတာ့ ၾကံဖြတ္ပါတီျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူဆႏၵမပါဘဲ ၂၅ % ပါ၀င္ေနကာ
ၾကံဖြတ္ပါတီကို အင္အားျဖည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စစ္တပ္ၾကီးဆိုးတဲ့စနစ္ကို
သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္သားလူထြက္ေတြကိုဘဲ ေထာက္ခံမွာျဖစ္တယ္။ က်န္ လႊတ္ေတာ္ရဲ ့
ေနရာက ၇၅ % ဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြက ၁၀%ေလာက္ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ၾကံဖြတ္ကေတာ့
ျပည္သူေတြလက္မခံေတာ့ဒါေၾကာင့္ ၅ %မွာထားမွျဖစ္မယ္။ဒါဆို ၇၅-၁၅ (၆၀) က်န္ႏိုင္တယ္
ဒါဆိုရင္ အစိုးရဖြဲ ့ခြင့္ရႏိုင္ပါတယ္။ ၾကံဖြတ္ကိုေတာ့ ၅ %ထက္ပိုမေပးတာေကာင္းတယ္။
၂၅ % က ေစာင့္ေနတဲ့အတြက္ အႏၱရယ္ရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၁၀၀%
ျပည္သူကိုေတာင္းဆိုေနရတာပါ။ ၇၅% ကို အျပည့္အ၀ ႏိုင္မွ အေျပာင္းအလဲကို လုပ္ႏိုင္မွာ
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြအေနနဲ ့ သတိရွိရွိနဲ ့ မိမိတို ့လိုခ်င္တဲ့အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္ NLD
ပါတီတစ္ခုထဲကိုသာ ပုံေအာမွ အႏိုင္ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ NLD အႏိုင္ရဖို ့ထက္ စနစ္တစ္ခု
ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို ့ကအေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေသအလဲ  စည္းရုံးေရးေတြလုပ္ေနၾကရတာ
ပါ ဒီတစ္ၾကိမ္လြတ္သြားရင္ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ျပည္သူေတြ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးခံရမွာကို မလိုလားပါ။ ျဖစ္သင့္
ျဖစ္ထိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြအေနနဲ ့အခ်ိန္ရွိခိုက္ လုံးလစိုက္ျပီး စနစ္တစ္ခုအေျပာင္းအလဲ
ေရးကို ရေအာင္လုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမသိန္း