Tuesday, September 15, 2015

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စနစ္တစ္ခုအေျပာင္းအလဲ၏ အစျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူမ်ားယုံၾကည္

၁၅-၉-၂၀၁၅
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပါတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူအသိုင္းအ၀န္းမွ ျပည္သူေတြဟာ
အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို လိုလားေနၾကတယ္။မြန္ၾကပ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ ထြက္ေပါက္ဟာ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ျပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ ့ မိမိတို ့ရဲ ့ ႏွစ္သက္ရာပါတီကို တရားမွ်တ
စြာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပးႏိုင္ဖို ့ လိုအပ္တယ္လို ့ယူဆထားၾကပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွ တပ္မေတာ္သားေတြ မိမိတို ့ႏွစ္သက္
ရာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္လို ့ ေျပာဆိုထားတာေၾကာင့္ တပ္တြင္းမွာ မိမိတို ့
ႏွစ္သက္ရာ ေခါင္းေဆာင္ကို မဲေပးဖို ့ တာဆူေနၾကပါတယ္။ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို ့
ရဲ ့ ဘ၀အၾကပ္အတည္းကို မိမိတို ့ လက္ေတြ ့ခံစားေနၾကရတာေၾကာင့္ မိမိတို ့ဘ၀တိုးတက္
ေစမဲ့ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေနၾကပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေနၾကရတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ား
အဖို ့ စား၀တ္ေနေရး အၾကပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မဲ့ ခိုင္မာတဲ့စနစ္တစ္ျဖစ္ဖို ့နဲ ့ ႏိုင္ငံ
တကာ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ ့အေျခခံလစာ အဆင့္ျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းလဲလာမဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ
စနစ္ကသာ အာမခံခ်က္ရွိမွာျဖစ္တယ္လို ့ ၀န္ထမ္းမ်ားၾကားမွာ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနျပီး
မဲေပးဖို ့ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ရွိရမယ္လို ့ ေျပာဆိုသံေတြလဲ က်ယ္ေလာင္လာေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းက ျပည္သူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို အရင္ေရြးေကာက္ပြဲေတြလို ဌာနဆိုင္ရာ
ေတြမွာ မဲစုျပီး ေပးတာမ်ဳိးေတြကို လက္မခံေတာ့ပါဘူး။ပြင္းလင္းလာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သတင္း
ေတြကလည္း ျမန္ဆန္လြန္းတာဖို ့ မဲမသမာမႈေတြရွိလာရင္ တိုင္တန္းမႈေတြရွိလာႏိုင္ပါတယ္။
ဒါဆိုရင္ မဲမသာမႈရွိတဲ့ ပါတီကို အေရးယူခံရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါတီေတြဟာ သတိၾကီးစြာနဲ ့
လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြ လပ္လပ္စြာမဲေပးခြင့္ကို အသုံးခ်လာလိမ့္မယ္လို ့
ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။၀န္ထမ္းေတြအတြက္ စိုးရိမ္မႈေတြရွိေနေသာလည္း ၀န္ထမ္းမ်ားဟာ
ေခတ္နဲ ့အညီရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ မိမိတို ့အခြင့္အေရး တားဆီးပိတ္ပင္တာကို လက္ခံ
မွာမဟုတ္ဘူးလို ့ ျမိဳ ့နယ္ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ဆိုပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီအသီးသီးမွ အျပိဳင္အဆိုင္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးေတြကို လုပ္
ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ သတင္းေတြရဲ ့အမ်ားအျပားဟာ NLD ပါတီရဲ ့ သတင္းေတြကမ်ားပါတယ္။
သတင္းေလာကမွာလည္း သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြရွိေနျပီး သတင္းလြတ္
လပ္ခြင့္အတြက္ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေရာက္ရွိႏိုင္ဖို ့ သတင္းသမားေတြရဲ ့တာ၀န္ျဖစ္ျပီး
စနစ္တစ္ခုေျပာင္းလဲေရးမွာ သတင္းေလာကပြင့္လင္းလာေစဖို ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ သတင္း
က႑ကိုျမွင့္တင္ရန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့
 ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ NLD ရဲ ့ ေအာင္ျမင္မႈ ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။

ေျပာင္းလဲဖို ့အခ်ိန္တန္ျပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္ မွ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ခု
 ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို ့ ျပည္သူေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ႏိႈးေဆာ္မႈေတြ လုပ္ေနၾကျပီး အေျပာင္း
အလဲကို လိုခ်င္ရင္ မဲေပးၾကဖို ့ဟာ ျပည္သူအားလုံးရဲ ့ တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ မိမိတို ့အခြင့္အေရး မိမိ
တို ့ ရရွိေအာင္ၾကိဳးစားဖို ့လိုတယ္လို ့ ဆိုၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွာေတာ့ ျပည္သူရဲ ့
ေထာက္ခံမႈကို အမ်ားဆုံးရရွိထားတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့
ပါတီ NLD က တစ္ႏိုင္ငံလုံး ရဲရဲနီေအာင္ အရွိန္ျမွင့္တင္၍ စည္းရုံးေရးကို အားထည့္ေဆာင္ရြက္
ေနတာ ေတြရပါတယ္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလည္း NLD ကို မဲေပးလိုက္လို ့ရွိရင္ ဒီမိုကေရစီရဲ ့
အရသာကို သိရပါေစ့မယ္လို ့ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ အာမခံထားပါတယ္။

ျမသိန္း