Thursday, August 13, 2015

ၾကံဖြတ္ပါတီတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားႏွင့္ မျပဳျပင္မေျပာင္းလဲေရးသမား ႏွစ္ျခမ္းကြဲ

၁၃-၈-၂၀၁၅
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း ကို မေန ့ည ၁၀ နာရီ ၃၀ ေလာက္
မွာ  ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိျမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဌာနခ်ဳပ္အား ရဲ နွင့္ တပ္အင္အား ၂၀၀ ခန္႔
ျဖင့္ ဝိုင္းရံပိတ္ဆို႔ကာ သူရဦးေရႊမန္းအား အင္အားသံုး ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္စိန္ႏွင့္ ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းတို ့သည္ မၾကာခဏဆိုသလို သမၼတ
ေနရာကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုမႈေတြ အေျခအတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္က
တစ္ဘက္ ပါတီဥကၠဌ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကတဘက္ အားျပိဳင္မႈတြင္ အသီးသီး ေနာက္ခံအင္အားရွိၾက
ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီနဲ ့စီးပြားေရးလမ္းကို ခင္းေနေသာ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ အာဏာကိုအသုံးျပဳ၍ ႏိုင္ငံ
ေရးခ်ဳပ္ကိုင္ခ်င္ေသာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရၾကား အားျပိဳင္မႈမ်ားၾကီးမားလာခဲ့ျပီး ႏွစ္ဘက္အင္အားရွိသည့္
အတြက္ ပါတီတြင္း ေျဖရွင္းမရ လိပ္ခဲတင္းတင္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ မေန ့ညက ပါတီရုံးခ်ဳပ္ကို ရဲ၊ တပ္
၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အင္အားသုံး၀င္ေရာက္၍ ဦးေရႊမန္းအား ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ား
ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ကို ထိုသို ့အင္အားသုံး ေျဖရွင္းရသည့္အေျခအေန
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံးျခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပျပီး ဦးေရႊမန္းအား ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္
သည္။

ဦးေရႊမန္းအား ေထာက္ခံသူ ဦးေအာင္ကို ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးသိန္းေဆြ ဦးခင္ေမာင္ျမွင့္ႏွင့္ ေဒၚခင္၀ိုင္း
ၾကည္တို ့အား  ေခၚယူစစ္ေဆးေနသည္ဟု သိရွိရသည္။အာဏာလုပြဲတြင္ တပ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး၏ အမိန္ ့
အရဆိုျပီး အင္အားသုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။လက္ရွိ အာဏာႏွင့္ လက္နက္တပ္ကို အမိအရယူထား
ေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ အာဏာဆက္လက္တည္ျမဲေရးကို အေႏွာက္အယွက္ျပဳမည့္ မည္သူ ့
ကိုမဆို အေလွ်ာ့ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္မ်ား ဆက္လက္
အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျခလွမ္းမ်ား ၾကမ္းလာေနသည္ကို သိရသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္
ပြဲမွာ စစ္အာဏာရွင္ လူတစ္စုက ၁၀၀% အႏိုင္ရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ျခင္းသည္ အစီအစဥ္မ်ား
ရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာ့တြက္၍ မရႏိုင္ေပ။ 

ယေန႔ နံက္ပိုင္းတြင္ ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အေရးေပၚအစည္းအေဝး ေခၚျပီး ဦးေဌးဦးနွင့္
ဦးစိုးသာ တု႔ိမွ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ၿပီး ပါတီဗဟိုေကာ္မတီကို အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ 
ျဖစ္ျပီး ပါတီတြင္း သူ ့လူ ငါလူ အကြဲအျပဲမ်ားနဲ ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပသနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္
ဟု ႏိုင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။ပါတီဌာနခ်ဳပ္အား လံုျခံုေရးတင္းက်ပ္ထားဆဲ
 ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ပါတီတြင္းအာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး တိုင္းျပည္မျငိမ္မသက္မႈမ်ား
ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလာႏိုင္၍ ျပည္သူမ်ား သတိၾကီးစြာထားၾကဖို ့ လိုအပ္သည္။

ျမသိန္း