Monday, July 20, 2015

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး အာဇာနည္ေန ့ ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတူ NLD ၏ ေအာင္ပြဲေခၚသံ


၂၀-၇-၂၀၁၅
အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွႀကီးမွဴ း၍ (၆၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ေအာက္ေမ့ဖြယ္
 အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွာ သံဃာေတာ္ျမတ္မ်ားတို႔အား မနက္အာရံု ဆြမ္း
သကၤန္းကပ္လွဴ ၾကျပီး လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး
 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားမွ လြတ္လပ္ေရးကို အသက္ေပး၍
ရယူေပးခဲ့ေသာ ေက်းဇူးႏွင့္ ေမတၱာတရားအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္
ျပည္သူမ်ားက ဂါ၀ရတရားဦးထိပ္ထားကာ ခ်ီတက္အေလးျပဳၾကေလသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အာဇာနည္ေန ့ေရာက္တိုင္း ျပည္သူေတြဟာ ၀မ္းနည္းေက်ကြဲျခင္းမ်ားစြာျဖင့္
အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကို ရုိေသအေလးျပဳခဲ့ၾကသည္။ယခုႏွစ္သည္ ထူးျခားစြာ
ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ျပီး ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားမ်ားကို စည္ကား
သိုက္ျမိတ္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သလို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လည္း တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္ေန
ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းခဲ့စဥ္မွစ၍ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္
က်ေရာက္ခဲ့ရာ ယေန ့အခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္သည္ အာဏာရွင္
လက္ေအာက္မွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသးေပ။ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ပညာေရး
က်မ္းမာေရး စသည္တို ့သည္ အဖက္ဖက္မွ ႏိုမ့္က်ျပီး မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဖိႏွိပ့္အုပ္
ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္ေအာက္တြင္ ခါးစီးခံေနၾကရသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးယေန ့တိုင္ ခါးသည္းစြား ခံစားခဲ့ရေသာ
အၾကမ္းဖက္၀ါဒဆိုးကို ျပင္းထန္စြာရႈံးခ်သလို မည္သည့္အခါတြင္မွ အားေပးေထာက္ခံမည္မဟုတ္၊
အသုံးျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ၊၊ပုံသ႑န္မ်ဳိးစုံျဖင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ အစဥ္လာဆိုး
မ်ားကိုလည္း က်ြႏုပ္တို ့ႏိုင္ငံမွ ထာ၀ရေပ်ာက္ကြယ္သြားေစရန္ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း
ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေပသည္။ထို ့ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ ့အခြင့္အေရးကို အာမခံႏိုင္ေသာ
အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို မုခ်စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္
ေထာင္စု စနစ္ဆီသို ့ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ၾကရေပမည္။

"လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု အားလံုးဟာ ႏိုင္ငံေရးကို တစ္ပံုစံတည္း မဟုတ္ေပ မယ့္လည္း
 လြတ္လပ္ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီက်တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ ဖို႔လိုလားတဲ့ေနရာမွာ 
အားလံုးဟာတစ္စိတ္တစ္ဝန္းတည္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လိုလည္း စုေပါင္းၿပီးေတာ့ 
လြတ္လပ္ေရးရရွိဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ၊ ဒီလြတ္လပ္ေရးရရွိဖို႔အတြက္ တာဝန္မၿပီး
ဆံုးခင္ကာလမွာ က်ဆံုးသြားရလို႔ က်မတို႔က်န္တဲ့လူေတြမွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ က်မတို႔ 
အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကေနၿပီးေတာ့ ခံယူပါတယ္" လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္မွ ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန ့မွာ မိန္ ့မွာခဲ့သည္။(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)

ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အဓိက လိုအပ္ေနသည္မွာ
စနစ္တစ္ခုအေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ေပသည္။လက္ရွိ ဖိႏွိပ့္အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ရွိေသာ အာဏာရွင္စနစ္သည္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမွင့္လာျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား မတရားဖိႏွိပ့္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ ့ခံစား
ေနၾကရျပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသား၏ မႈလရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးေန
ရျပီး ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ားမွာ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုမရရွိဘဲ  မတရား
ဖမ္းဆီးခံေနရမႈမ်ားရွိေနသည္။ အလုပ္သမား လယ္သမား ေက်ာင္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
လည္း ႏိုင္ငံတကာမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္
ႏိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန ့တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္
ပြဲက်င္းပရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေၾကညာထားျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူး
ေျပာင္းေရးသည္ အေရးၾကီးသည္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးမွ ဒီမိုကေရစီက်ျပီး လူထုမွတင္ေျမွာက္
ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ ့စည္းႏိုင္ေရးသည္ အဓိက က်လာေနသည္။

၆၈ ႏွစ္ေျမွာက္ အာဇာနည္ေန ့ အခမ္းအနားမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလုံး က်င္းပႏိုင္ေရး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈအားေကာင္းလာသည္ကို
မ်က္ျမင္ေတြ ့ၾကရေလျပီ၊ထိုနည္းတူစြာ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန
မ်ားအရ ပုဒ္မ ၄၃၆ ဖြဲ ့စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးသည္လည္း လြတ္ေတာ္အတြင္း စစ္သားကိုယ္စလွယ္မ်ား၏
 ေထာက္ခံမႈမရရွိေသာေၾကာင့္ ရႈံးႏွိမ့္ခဲ့ရေလသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္သည္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္က
စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို လက္မခံေသာအခ်က္အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။ထို ့ေၾကာင့္
လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဓိကျဖစ္ေနသည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူအခြင့္အေရးကို တစ္စိုက္မွတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္လာေသာ
အတိုက္အခံအင္အားၾကီးပါတီျဖစ္သည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLDပါတီကို
ေထာက္ခံမႈအား ျမွင့္တက္လာေနျပီး၊ ျပည္သူမ်ားမွ သမိုင္းေပးတာ၀န္တရပ္ျဖစ္သည့္ အာဏာရွင္
စနစ္မွ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို ့ ကူေျပာင္းႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ဖိတ္ေခၚ
ခ်က္အရ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ပြင့္လင္း လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမွ ပူးေပါင္းခဲ့ျပီး CRPP မွ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား
ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္၀င္
ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္လိုသူမ်ားတြင္ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္အမ်ားအျပား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေန
သည္ကို ေတြ ့ျမင္ေနရသည္။ထို ့ေၾကာင့္ NLD သည္ အားသစ္ ခြန္သစ္မ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေအာင္ႏိုင္ေရးကို တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲကာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို ့
 ဦးတည္၍ ေအာင္ပြဲေခၚသံ စတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမသိန္း