Tuesday, July 14, 2015

NLD ကို ၈၈ ပြင့္လင္းလူ ့အဖြဲ ့အစည္းက ၀န္းရံမည္ဆိုတာ ဒီမိုကေရးစီေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အင္အားျဖစ္ေစသည္
၁၄-၇-၂၀၁၅
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရေရးကို ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပြင့္လင္း
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း) က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္လို ့ေျပာဆိုလိုက္တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္ေသာ
ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ၾကီးမားေသာ အင္အားတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ၈၈၈၈ ေလးလုံး လူထုအုံၾကြမႈၾကီးကို ေက်ာင္းသာမ်ားက၂၆ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့
 ဦးေန၀င္း၏ ဖိႏွိပ့္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို  ဆန္ ့က်င္ျပီး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာင္း
ဆိုမႈမ်ားကေန လူထုပါ၀င္လာျပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈၾကီးေပၚေပါက္ခဲ့ရာ လူထုေခါင္းေဆာင္
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္
ဘာလ ၂၇ ရက္ေန ့တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ျပီး ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္က ၀န္းရံခဲ့ပါတယ္။

 အဖြဲ ့ခ်ဳပ္နဲ ့ ၈၈ ဟာ ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ ေက်ာခ်င္းကပ္ ရင္ခ်င္းအပ္လို ့ ျပည္သူေတြကို ဒီမိုကေရစီ
ခရီးမွာ အတူတစ္ကြလက္တြဲခဲ့ၾကျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ NLD နဲ ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္
ဦးေဆာင္တဲ့ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ႏွစ္ရွည္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းျခင္းကိုခံခဲ့ရပါတယ္။NLD နဲ ့ 88
ဟာ ေခါင္းနဲ ့ပန္းလို တသားတည္းရွိခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ သမိုင္းကသက္ေသျပေနပါတယ္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္း ဦးေစာေမာင္ အစိုးရက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန ့တြင္
ပါတီစုံအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့ရာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပည္သူ ့ဆႏၵမဲျဖင့္
 ၈၂.၂ %ေက်ာ္နဲ ့အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာလည္း အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ NLD ဟာ အစိုးရဖြဲ ့ခြင့္
မရရွိပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့ရာႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားက်ခံရျပီး ျပည္သူေတြ
ဒီမိုကေရစီနဲ ့ေ၀းခဲ့ရပါတယ္။ အာဏာသိမ္း အစိုးရအဆက္ဆက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ဦးသန္းေရႊ
 ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ၂၀၀၈ဖြဲ ့စည္းပုံကို စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ
စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထက္ဗမာျပည္ စည္းရုံးေရး
ခရီးစဥ္ ဒီပဲယင္းျမိဳ ့ က်ည္ရြာအနီး ၾကံဖြတ္ လက္ကိုင္ထုတ္မ်ားျဖစ္ေသာ  စြမ္းအားရွင္မ်ားက အုပ္စုျဖင့္
ရုိက္ႏွက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ကာကြယ္ၾကေသာ NLD အဖြဲ ့၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား
ရဟန္ရွင္မ်ား ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ရက္ေစ ့ေသာေန ့တြင္
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့႔သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန ့ ေန ့ဆြဲျဖင္ ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခ်က္
ျဖစ္သည့္ ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာစာတမ္းတြင္---
၁။  ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကို တနည္းနည္းျဖင့္ အတည္ျပဳေရး။
၂။  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးလြတ္ေျမာက္ေရး။
၃။  ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ကိုျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေရး တို ့ကိုေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ၁၄ နီးပါး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္
ႏို၀င္ဘာလမွာ ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ရာ အစိုးရႏွင့္ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျပီး ကိုမင္းကိုႏိုင္၊
ဦးခြန္ထြန္းဦး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျပီး  ႏိုင္ငံေရးလႈပ္
ရွားမႈမ်ား တရား၀င္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၅ရက္ေန ့တြင္ NLD ပါတီမွတ္ပုံ
တင္ရရွိျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဧျပီလ ၁ ရက္ေန ့တြင္ က်င္းပေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္၍
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး တို ့ကို ေဆာင္ရြက္ရန္
 NLD မွ ၄၄ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရာ ၄၃ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကျပီး ဒီမိုက
ေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ (ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူမႈအဖြဲ ့အစည္း)ကို
တည္ေထာင္ကာ ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

 အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း
တို႔ကပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္၍  ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံ ၄၃၆ ျပင္ဆင္းေရး
အတြက္ ၿမဳိ႕ႀကီး ၁၇ ၿမဳိ႕တြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုဆႏၵ လက္မွတ္ ေကာက္ယူပြဲမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္
သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။ေကာက္ယူရရွိေသာ လက္မွတ္ ၅ သန္းေက်ာ္ကို ဖြဲ ့စည္းပုံ
ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီအား တင္ျပခဲ့ေသာလည္း လူထုဆႏၵကို လစ္လွဴ ့ရႈခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို ့သည္
၈၈ မွ ေပါက္ဖြားခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီအေရး လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး တစ္ဖြဲ ့ႏွင့္တစ္ဖြဲ ့
အျပန္အလွန္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားစြာျဖင့္ ၈၈ မွစ၍ အာဏာရွင္စနစ္ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ ဘုံရန္သူ
တူညီခဲ့ၾကသည္။ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းတြင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိခဲ့ေသာ္
လည္း မျပီးဆုံးေသးေသာ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ အျမစ္တြယ္က်န္ရွိေနေသာ
အာဏာရွင္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္မွ ဖယ္ရွားႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။အတိုက္အခံအင္အား
စုမ်ားအေနျဖင့္ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံၾကီးတြင္ အသက္ေပးလွဴသြားၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆုံးသြားၾကေသာ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ ေပးခဲ့
ၾကေသာ ကတိဂ၀တ္မ်ားကို တာ၀န္ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္းအလိုဌာ အတိုက္အခံအင္အား
စုမ်ား ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ တိုင္းျပည္ႏွင့္
ျပည္သူ ့အေပၚ ထားရွိေသာ ေစသနာေမတၱာမ်ား၊ အင္အားစုမ်ားလက္တြဲ၍ ယေန ့ထက္တိုင္ က်န္ရွိ
ေနေသာ ျပည္သူ ့အေပၚ ဖိႏွိပ့္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အာဏာရွင္စနစ္ က်ဆုံးသည့္တိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရမည္။
မိမိတို ့၏ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရး အဓိကက်
ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုမွ
ညီညြတ္စြာျဖင့္ အင္အားၾကီးအတိုက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ လူထုေခါင္း
ေဆာင္အား အားေပးေထာက္ခံ၍ မဲေပးၾကျပီး သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ျပည္သူလူထုမွ ညီညီညြတ္ညြတ္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရးကို ရယူႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။

လာမယ့္၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရေရးကို ၈၈မ်ဳိးဆက္
(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း) က ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးကိုကိုၾကီး အပါ၀င္ ၄ ဦး
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္သတင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ မဂၤလာရွိေသာ
သတင္းျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ ခြန္အား အင္အားေတြျဖစ္ေစျပီး အာဏာကို ျပည္သူ ့ထံသို ့ျပန္
လည္ရရွိရန္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား၏ ညီညြတ္ေသာ ဇြဲ လုံးလ ၀ိရိယ တို ့ျဖင့္ ဤသို ့ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေအာင္ႏိုင္ေရး ပန္းတိုင္တစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားက ရႈ ့ျမင္ေနၾကျပီး သမိုင္း
စာမ်က္ႏွာသစ္ တစ္ခု သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေပလိမ့္မည္။

ျမသိန္း