Wednesday, July 15, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ဟာ ျပည္သူေတြ အေပၚမွာမူတည္

၁၅-၇-၂၀၁၅
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တယံဇတေပၚၾကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အျပင္ ေရ ေျမ သဘာ၀
ေကာင္းမြန္ေသာ အရပ္တြင္တည္ရွိျပီး ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားသည့္အျပင္ ဘာသာၾကီးေလးရပ္ ရွိသည္။
ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားတို ့ စုေပါင္းေနထိုင္ရာအရပ္ျဖစ္ျပီး တစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦးနားလည္စိတ္
ေမတၱာစိတ္ ဂရုနာစိတ္ ရွိေသာႏိုင္ငံကေန ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ စစ္အာဏာရွင္တို ့ ဖိႏွိပ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့
ေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊စီပြားေရး၊ပညာေရး၊လူမႈေရး စသည့္
ဘက္ေပါင္းစုံမွ ႏိွမ့္က်ခဲ့ရျပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈ အဂတိလိုက္စားမႈ တို ့ျဖင့္
ပ်က္ဆီးခဲ့ရာ တိုင္းျပည္သည္ အဖတ္ဆယ္လို ့မရေတာ့ပဲ တေျဖးေျဖးနဲ ့ ပညာမဲ့သူမ်ား အလုပ္
အကိုင္မရွိသူမ်ား စား၀တ္ေနေရးမေျပလည္သူမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ေပ်ာက္ခဲ့ရေလျပီ။

လက္ရွိ အာဏာရွင္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိသလို
 ေျဖရွင္းခ်င္တဲ့စိတ္လည္း မရွိပါဘူး။ လက္တဆုပ္စာသာသာရွိတဲ့ သူတို႔အသိုင္းအ၀ိုင္းေလး
အတြင္းမွာပဲ အာဏာကိုဆုတ္ကိုင္ထားႏိုင္ဖို႔ တခုတည္းသာ သူတို႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းျဖစ္
ပါတယ္။တိုင္းရင္းသားေတြေနထိုင္တဲ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ လက္နက္နဲ႔အႏိုင္ယူဖို႔ ၾကိဳးစားေနသလို
 ျပည္မမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ (နိစၥဓူ၀) ျပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္မႈမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ အရင္အတိုင္းပါပဲ။
ဘာဆိုဘာမွ ျပည္သူလူထုအတြက္ မေျပာင္းလဲေသးပါဘူး။

 က်ြန္ေတာ္တို ့၏ စရိုက္သည္ အလြန္ပ်က္စီး ခ်ဳိ ့ယြင္းေနေပသည္။အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္
ခံယူခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လက္ေတြ ့က်က် အသုံးခ်မႈ အေတြးအေခၚအယူအဆ ပညာစည္းပူးမႈ
စီးပြားေရးပိတ္ပင္ခံရမႈ နည္းပညာအားနည္းမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေရအေသြးမွာလည္း
မယုံၾကည္ရေတာ့ဘဲ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာေနသည္။ စိတ္ရင္းေစသနာေကာင္းမ်ားကို ေဘး
ဖယ္ထားလွ်င္ ယုံၾကည္မႈလုံး၀မရႏိုင္ပါ၊ အျမဲတမ္းေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးကို ရရွိရန္အတြက္ ယုံၾကည္ခ်က္
ကို ခိုင္မာသည့္ အုပ္ျမစ္ခ်ထားရမည္။အရာရာကို စီမံခန္ ့ခြဲတတ္ရန္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာ
စည္းပူးမည္ဆိုလွ်င္ က်ြန္ေတာ္တို ့သည္ လူအမ်ား၏ စြမ္းအားမ်ား ပါရမီမ်ားထြက္လာေအာင္
လုပ္ႏိုင္သျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေသာ ႏိုင္ငံေရးနဲ ့စီးပြားေရးကို လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရသက္တမ္းသည္
ယေန႔ဆုိလွ်င္ သက္တမ္းျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိကာလမ်ားအတြင္း ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏
ဘဝအေျခအေနသည္ မည္မွ် တုိးတက္လာခဲ့ပါသနည္း။ ထူးျခားစြာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ မရိွခဲ့ေပ။
ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား၊လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္းမ်ား၊ပညာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ား၊လယ္ယာေျမ
ျပသနာမ်ား အလုပ္သမား လယ္သမားတို ့၏ စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္းေအာင္ အာဏာတည္
ျမဲေရးအတြက္ အာဏာရွင္တို ့ၾကိဳးစားေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာခါမွ တိုင္းရင္းသားနယ္
ေျမမ်ားတြင္ စစ္ပြဲမ်ား ခတ္စိတ္စိတ္ျဖစ္လာေနျပီး တိုင္းျပည္မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တည္း
လာေနျပန္သည္။အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္အေကာင္
အထည္မေဖာ္ေဆာင္ လူတစ္စုေကာင္းစားေရးသာလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူကလက္မခံ
ၾကေတာ့ေပ။သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ ့ ဦးေရႊမန္တို ့ႏွစ္ေယာက္ ေနရာလူ ့ျပီး ေထြးျပီးသားတံေထြ
ျပန္ျမိဳခ်င္ၾကသည္။ လက္ေတြ ့မွာလည္း ျပည္သူအတြက္ ဘာတစ္ခုမွမလုပ္ေပး ႏိုင္ငံတစ္
ကာလွည့္ျပီး ေငြေခ်းၾကသည့္ေငြေပါင္း သန္းခ်ီသည့္ ေဒၚလာမ်ား ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းမသိ
ျပည္သူေတြကိုေတာ့ အခြန္အေၾကြး တစ္ဦးကို ၅ သိန္းတင္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။
မိမိတို ့ ခုိးယူထားေသာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာမ်ားျဖင့္ မိသားစုစည္းဇိမ္ခံေနၾကျပီး ေရာဂါျဖစ္
လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားသြားကု ၾကသည္။ ျပည္သူေတြမွာေတာ့ က်မ္းမာေရး ေစာင့္ေရာက္မႈမရ၍
ေဆးရုံျပင္မ်ားတြင္ ဖ်ာခင္ႃပီး ေဆးရုံးတက္ရ ကုသစရိတ္ၾကီးမား၍ မကုသဘဲေသဆုံးရသူ
အမ်ားအျပားရွိသည္။ ျပည္သူတုိ႔၏ ဘဝအေျခအေနသည္ ပုိမုိနိမ့္က်လာခဲ့သည္။ဦးသိန္စိန္
အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စုသည္ ပုိမုိခ်မ္းသာလာခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ခန္သန္ရွန္ကာက “ေလ့လာေတြရွိရတဲ့
အခ်က္ေတြအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ဖို႔နဲ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြကို
ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရအေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔
အဆင္ေျပ တဲ့အေျခအေနမ်ိဴးေပၚေပါက္လာဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဒီမိုကေရစီအရ ဥပေဒ
ေတြ ျပင္ဆင္ဖို ့လိုအပ္သည္ဟု ေျပာသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈ တိုးတက္မႈတို ့သည္ က်ြန္ေတာ္တို ့၏ ကိုယ္တြင္းမွလာသည္
မဟုတ္ပဲ အျပင္ဘက္မွလာသည္ဟု ထင္ေနၾကသည္။ကိုယ္တြင္းမွ အေျပာင္းအလဲလိုအပ္သည္
ကို သိရွိသေဘာေပါက္သည့္တိုင္ အမ်ားအားျဖင့္ က်ြန္ေတာ္တို ့သည္ နည္ပညာ အတတ္ပညာ
မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးဖို ့ေလာက္ပဲ စီစဥ္ေနၾကသည္။အေျခခံ ဥပေဒသနိယာမ ဥပေဒသေတြ
ႏွင့္ ေပါင္းဆည္းမႈရရန္ပိုလိုအပ္သည္ကို သေဘာမေပါက္ၾကေသးေပ။ထူးျခားသည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
မႈမ်ားသည္ သမရုိးက် ေတြးပုံ ေခၚပုံမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္က ကိုယ္တြင္းမွလမ္းခြဲသာျဖစ္မည္။
ဤသို ့ေသာသေဘာထားမ်ားကို ပုံစံေျပာင္းျခင္း သေဘာထား စနစ္တစ္ခုေျပာင္းလဲျခင္းဟု
 ေတြးေခၚတတ္ရမည္။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ တိုက္ရုိက္ေျပာင္းလဲ
ျခင္းထက္ မိမိတို ့၏ ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဗ်ဴဟာ စုေပါင္းညီညြတ္စြာ
ျဖင့္ စနစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို ့ ခြန္အား အင္အား အသိစိတ္ဓါတ္ အသိပညာ စသည့္ အုပ္ျမစ္
ကို ခ်ေပးႏိုင္ဖို ့လိုအပ္သည့္အျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း၏ လက္ဏၡာသည္ အေပါင္း လက္ဏၡာေဆာင္
သည္ စုေပါင္းညီညြတ္မႈျဖင့္ မိမိတို ့လိုခ်င္ေသာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို ျပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ေရြ ့ႏိုင္
ႏိုင္သည္ အေျခအေနကိုေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္ ျပည္သူမ်ားအဖို ့ မိမိတို ့၏ အနာဂတ္ကို
မိမိတို ့၏ အသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဖိႏွိမ့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အာဏာရွင္
ကိုျဖဳတ္ခ်ဖို ့လိုသည္။

က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အာဃာတတရားမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲမ်ား၊
လူမ်ိဳးစြဲမ်ားအားလံုး ကင္းရွင္းစြာနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဦးေဆာင္ေပးၾကပါ။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္
ေအာင္ ၾကိဳးစားေပးၾကပါ။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး၊ တမ်ိဳးသားလံုး လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္
အ၀ရရွိေရးႏွင့္ စစ္ကၽြန္ဘ၀မွ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တခုတည္းေသာ
ကိုင္စြဲစရာလက္နက္မွာ တိုင္းရင္းသားညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး
သာျဖစ္သည္၊၊ အေျပာင္းအလဲမွာ ျပည္သူသာလွ်င္အဓိကက်ျပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ရဲ ့ NLD ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကိုသာ မဲေပးျခင္းျဖင့္
မိမိတို ့၏ အနာဂတ္လိုခ်င္ေသာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တတဲ့ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မိမိတို ့
၏ ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ကာ အာဏာရွင္ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို ့လိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ဟာ
 ျပည္သူေတြ အေပၚမွာမူတည္ေနသည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

ျမသိန္း