Saturday, March 7, 2015

အၾကမ္းဖက္သမား စြမ္းအားရွင္မ်ားကိုေမြး၍
ျပည္သူမ်ားအားႏွိမ္နင္းမႈႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏
အေျပာႏွင့္ အလုပ္မညီ၍ ေထာက္ခံမႈအားက်ဆင္း


 သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္ ့ခြန္း
 ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ယခင္အစုိးရမ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို လက္မခံဘဲ အေျပာင္းအလဲမ်ား အထူးလိုလားသည္ကုိ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သက္ေသျပခဲ့ၿပီး အစုိးရသစ္အေနႏွင့္
  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရွး႐ုိးစြဲ၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ သည့္ အျမင္ရွိသူမ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ေနျပည္ေတာ္
တြင္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးမ်ားကို
 ပိုမို ထိေရာက္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသစ္လႊင့္တင္လိုက္ေသာ
 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အစိုးရက စြမ္းအားရွင္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ အၾကမ္းဖက္ ႏိွမ္နင္း  
 ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး၏ လိမ္လည္ေျပာဆိုမႈ
သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ဦးရဲထြဋ္က အခုအစိုးရလက္ထက္မွာ စြမ္းအားရွင္
ဆိုတာ မရွိဘူးလို ့ ယတိျပတ္ေျပာဆိုလိုက္ျပီး လတ္တေလာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားကို
အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းတဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ အရပ္၀တ္လူေတြဟာ ဘယ္အဖြဲ ့အစည္းကလူေတြလဲ
ဆိုတာ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရပဲ သိလိမ့္မယ္လို ့ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။အရာတိုင္းကို လိမ္ေနေသာ
အစိုးရဟု ႏိုင္ငံတကာတြင္ လူသိမ်ားလာေနသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အေရးအခင္းႏွင့္ ျပသနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရာမွာ လက္သတ္ေမြးထားေသာ
လူမိုက္ စြမ္းအားရွင္မ်ားကို အသုံးခ်ျပီး ရဟန္းရွင္ ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္
ရုိက္ႏွက္ေျဖရွင္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္
ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ လြတ္လပ္စြာ
ေရးသားခြင့္မ်ား ပါရွိေသာ္လည္း အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္တြင္ ဥပေဒကိုမေလးစားမလိုက္နာပဲ
မိမိတို ့ လိုရာအသုံးခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုမႈကို ျခိမ္းေျခာက္ရာေရာက္ေပသည္။

လက္ရွိ အစိုရမွ လူမိုက္မ်ားေမြး၍ ျပည္သူကို အၾကမ္းဖက္ခဲ့ ျပသနာကို ႏိုင္ငံေတာ္ခုံရုံးႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာခုံရုံးတို ့တြင္ တရာဆြဲဆိုရန္ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို ့ကို လ်စ္လွဴ ့ရႈထားျပီး ျပည္သူမ်ားအား
ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရဖ်က္သိမ္းေပးရန္တာ၀န္ရွိျပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို အျမန္ဆုံး
က်င္းပရန္ ျပည္သူအမ်ားစုက လိုလားေနၾကျပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား
အား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ ့စည္းပုံေပၚေပါက္လာေရးသည္လည္း အဓိက ျဖစ္သည္။
မတရားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအား ျပည္သူမ်ားမွအယုံအၾကည္
မဲ့လာေနသည္ဟု ျပည္တြင္းမွလာေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။