Thursday, January 29, 2015

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း သတၱမေန ့ ၂၉-၁-၂၀၁၅
၂၇ ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၅ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ /ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔ အစီအစဥ္မ်ားသို ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္ ့အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္
ခဲ့ၿပီးေခတၱ နားခ်ိန္၁၁နာရီတြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေလ့လာေရးခရီးလာေရာက္ၾကေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခဲ့ၾကၿပီး အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးခဲ့သည္။
NLD