Thursday, January 29, 2015

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း
၉ ရက္ေျမာက္ေန ့၂၉ ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၅ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ( ၉ )ရက္ေျမာက္ေန ့သို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ NLD