Thursday, January 29, 2015

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း၂၉-၁-၂၀၁၅
၂၈ ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၅ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပထမအႀကိမ္
 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ( ၇ )ရက္
ေျမာက္ေန ့သို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္ ့ အဖြဲ ့ခ် ဳ ပ္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္စဥ္။NLD