Wednesday, January 28, 2015

ေနျပည္ေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲ
 ၂၈-၁-၂၀၁၅
ေနျပည္ေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ က်င္းေရး ေကာ္မတီမွ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရန္ေအာင္ျမင္ ေရႊလက္လွ ဘုရားပြဲေတာ္ကြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္တစ္ရာျပည့္
အထိမ္းအမွတ္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ၂၇.၁.၂၀၁၅ ရက္ ည ၈း၃၀ နာရီ က်င္းပခ့ဲပါသည္။