Tuesday, January 28, 2014

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ေဆာင္တြင္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား UK မွ Hugo Suire ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား လာေရာက္ေတြ ့ဆုံ


ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ယေန႔မြန္းလြဲ ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ္က ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
၀င္းအတြင္းရွိ တရားဥပေဒစိုးမိူးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ေဆာင္တြင္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား UK မွ Hugo Suire ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားလာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။