Wednesday, January 22, 2014

တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢနဲ.ေက်ာင္းသားေတြ သပိတ္ေမွာက္ၿပီ။

၂၀၁၄-၁-၂၂
၂၁ရက္ နံနက္(၉)နာရီမွစတင္ကာရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ၌က်င္းပေသာလက္ေတြ႕က်ေသာ
ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ဖိတ္
ၾကားခ်က္အရ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟို လုပ္ငန္းေကာ္မတီကိုယ္စားတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးအစတြင္ပင္တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢမွဤအစည္းအေဝးမတိုင္မွီညႇိုႏွိုင္းအစည္းအေဝး၌
ေဆြးေႏြးဖက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္တန္းတူေဆြးေႏြးခြင့္ရွိရမည္ဟူေသာမူ
ေဘာင္ကိုခ်ိဳးေဖာက္၍ဆရာသမဂၢမွဆရာဆရာမမ်ားအေပၚဖိတ္ၾကားသည့္စာတြင္ဆရာမ်ားမွယခု
ေဆြးေႏြးပြဲအားတက္ေရာက္ လိုသျဖင့္ခြင့္ျပဳရသည့္ပံုစံအသံုးအႏႈန္းသံုးႏႈန္းထားျခင္းပညာရွင္မ်ား၏
ဂုဏ္သိကၡာကိုေသးသိမ္ေအာင္ႏွိမ့္ခ်သံုးစြဲထားျခင္းအေပၚကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ယခုအစည္းအေဝး
အားမတက္ေရာက္ေတာ့ေၾကာင္းရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္ဆရာသမဂၢမွေဒါက္တာသန္းလြင္ဦးမွ
ေျပာၾကားၿပီးအစည္းအေဝးခန္းမမွဆရာ/ဆရာမမ်ား အားလံုးထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဗကသေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္းကြၽန္ေတာ္တို႔၏ဆရာ/ဆရာမမ်ားအေပၚခြဲျခားႏွိမ့္ခ်
ျခင္းေၾကာင့္လက္ရွိက်င္းပဆဲအစည္းအေဝးသည္ရိုးသားမႈမရွိဟုရႈျမင္သျဖင့္ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္
အစည္းအေဝးခန္းမမွဆရာ/ဆရာမမ်ား နည္းတူထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။အျခားေသာတကသ၊ကသဖေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားမွေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္လည္းကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ခန္းမ ထဲမွထြက္ခြာလာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရႏွင့္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ဗမာ့ပညာေရးအမွန္တကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၍ႏိုင္ငံတကာႏွင့္
ရင္ေဘာင္တန္းလိုပါကပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေစလိုေသာစိတ္ေစတနာအမွန္
တကယ္ရွိပါလွ်င္ယခုကဲ့သို႔မရိုးသားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုရပ္တန္းကရပ္ဖို႔အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။

မင္းေသြးသစ္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္