Thursday, January 23, 2014

EU Police Project အဖြဲ ့သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာေရာက္ေတြ ့ဆံု


ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန ့ ေန ့လည္ ၁ နာရီ တြင္ လႊတ္ေတာ္ဝန္း အတြင္း ရွိ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီရံုး I-12 ေဆာင္သို ့ သံအမတ္ၾကီး Mr.Roland Kobia ဦးေဆာင္ေသာ EU Police Project အဖြဲ ့သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို လာေရာက္ေတြ ့ဆံုခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ EU Police Project အဖြဲ ့သည္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လက္ရွိျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိေသာ Project မ်ား ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ၍ ရွင္းလင္းတင္ ၿပၾကၿပီး၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အၿပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။