Friday, August 21, 2015

တပ္မေတာ္ ၂၅% မဲကို ၾကံ့ဖြတ္မဲလို ့ ေျပာဆိုတာဟာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖါက္ရာေရာက္ျပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြကို ေဆာ္ကားရာေရာက္ေန


လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလွေရႊက NLD ဟာ ဒီတသက္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို ့ ေျပာဆိုခဲ့တာဟာ
၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံကို အေျခခံျပီး လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီက ၂၆ % ဘဲအႏိုင္ရရင္
တပ္ေတာ္က ၂၅ % နဲ ့ ေပါင္းျပီး အစိုးရဖြဲ ့ႏိုင္တယ္ လို ့ ဆိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္
ပြဲမွာ ၅၀% ေက်ာ္ ရတဲ့ပါတီက အစိုးရဖြဲ ့ခြင့္ရွိတယ္လို ့ ဒီမိုကေရစီ ဖြဲ ့စည္းပုံေတြမွာ ရွိေသာ္လည္း
ၾကံ့ဖြတ္က မဲ ၂၆ % ဘဲအားစိုက္ဖို ့လိုတယ္။ NLD ကေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ ့ မဲ ၂၅ % ဆုံးရႈံးေနျပီး
က်န္၇၅ % ရမွ ေသခ်ာမဲ့သေဘာ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ၊ တိုင္ရင္းသားပါတီနဲ ့ တစ္ျခား
ပါတီေတြရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ၇၅ % ကို အျပည့္ရဖို ့မလြယ္လွပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအရ ၂၅%
ကို ၾကံ့ဖြတ္မဲအျဖစ္ အသာစီးရေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
စနစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲဖို ့ဆိုရင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၀၀% NLD ကို အားေပးေထာက္ခံၾကပါလို ့ ေတာင္းခံ
ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ထိုေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအရ တပ္မတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို ့ တပ္မေတာ္က
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေနရာယူထားတာပါလို ့ ေဒၚေမျငိမ္းကို ဆိုထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ရဲ ့ ပါတီ
ၾကီးျဖစ္တဲ့ ၾကံ့ဖြတ္အတြက္ပဲ ၂၅%က ပူးေပါင္းမဲ့သေဘာ ဦးလွေရြက တြက္ျပီး NLD ဒီတသက္
သမၼတ မျဖစ္ဘူးလို ့ ေျပာရဲတာဟာ ဖြဲ ့စည္းပုံအရ အသာစီးရေနတဲ့အတြက္ ေျပာရဲတာျဖစ္ပါတယ္။
တပ္မေတာ္ရဲ ့ပူးေပါင္းမႈဟာ ၾကံံ့ဖြတ္မွာပဲ ရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
တိုင္း NLD အပါအ၀င္ က်န္ပါတီေတြဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအရ ၂၅ % ဆုံးရႈံးေနပါတယ္။ ဘယ္ပါတီႏိုင္
ႏိုင္ ၂၅% က ပူးေပါင္းမဲ့သေဘာမရွိပါဘူး။ စစ္တပ္ပါတီၾကီးျဖစ္တဲ့ ၾကံ့ဖြတ္နဲ ့ဘဲ ေပါင္းမဲ့သေဘာ
ပါ။ ဖြဲ ့စည္းပုံအရ က်န္ပါတီအမ်ားစုဟာ အႏိုင္ရဖို ့အတြက္ဆိုရင္ ၾကံ့ဖြတ္က ၄ ပုံ ၁ ပုံၾကိဳးစားရင္
က်န္ပါတီမ်ားက ၄ ပုံ ၃ပုံ ၾကိဳးစားရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္နာမႈအမ်ားၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီထူေထာင္
တာျခင္းအတူတူ သူ့ပါတီက အခြင့္အေရးပိုရတယ္ဆိုတာ ဥပေဒအရမရွိပါ။ဒါဟာ ဥပေဒရႈ ့ေဒါင့္
ကၾကည္မယ္ဆိုရင္ တဘက္သတ္အခြင့္အေရးေပးတာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖါက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေျပာခ်င္ပါတယ္ ၾကံ့ဖြတ္က ၂၆%ဘဲ ရဖို ့လြယ္တယ္လို ့ ထင္ျမင္ေနပုံရပါတယ္။
ဒါဟာလည္း ၀န္ထမ္းမဲေတြကို အားကိုးျပီး ရႏိုင္တယ္လို ့ တြက္ထားၾကတာပါ။ တကယ္ေတာ့
၀န္းထမ္းဆိုတာ တိုင္းျပည္ရဲ ့အလုပ္ေတြကို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းျဖစ္လို ့ ႏိုင္ငံ
ေတာ္ကေန လစာေပးရပါတယ္။ဒီလစာဟာ ၾကံ့ဖြတ္ကေပးဒါမဟုတ္ပါဘူး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ ့ဘ႑ာေငြ
ထဲမွ ၀န္ထမ္းေတြကို လစာေပးတာျဖစ္တယ္လို ့ သေဘာေပါက္ဖို ့လိုပါတယ္။ ၾကံ့ဖြတ္ကို မဲမေပး
ရင္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ျဖဳတ္ျပစ္မယ္ဆိုတာ ျခိမ္းေျခာက္တာပါ။ ဘယ္၀န္ထမ္းကိုမွ အျပစ္မရွိဘဲ
ျဖဳတ္ျပစ္လို ့မရပါဘူး ယေန ့အေျခအေနေတြဟာ အရင္ကလို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ မတရားလုပ္လို ့
တိုင္တန္းမယ္ဆိုရင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမဲ့ အဖြဲ ့အစည္းေတြရွိေနပါျပီ။ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ ့
မိမိတို ့ရဲ ့ အနာဂတ္ကို မိမိတို ့ မဲဆႏၵနဲ ့ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ျပသဖို ့လိုပါတယ္။

တပ္မေတာ္သားေတြအေနနဲ ့လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို ့ ဆိုထား
ေတာ့ ဦးလွေရႊမွ ၾကြား၀ါစြာျဖင့္ ၂၆%ဘဲ ၾကိဳးစားဖို ့ပဲလိုတာ ၂၅% က အစဥ္သင့္ပဲ။ ဒါဟာ
 ျငိမ္းေျခာက္မႈ ေျမာက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ ၂၅%ဟာ ၾကံ့ဖြတ္
အတြက္လို ့ ဆိုထားေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပခင္ထဲက ၂၅% ဘက္လိုက္
ေနတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါတယ္။ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
 ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးအတြက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို ့
အရည္ရြယ္တယ္လို ့ဆိုထားျပီး တပ္မေတာ္ ၂၅%မဲဟာ ၾကံ့ဖြတ္မဲလို ့ ဦးလွေရႊကေျပာတာ
 ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပခင္ထဲက တပ္မေတာ္ရဲ ့ ရည္ရြက္ကို ခ်ဳိးေဖါက္သလိုျဖစ္ေနျပီး မဲဆႏၵေပးမဲ့
 ျပည္သူေတြကို မင္းတို ့ဘယ္လိုေပးေပး ငါတို ့ကေတာ့ အသာစီနဲ ့အႏိုင္ရျပီးသားလို ့
 ျခိမ္းေျခာက္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

 ႏိုင္ငံအေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္
ႏိုင္ဖို ့အတြက္ဆိုရင္ ဘက္မလိုက္ဖို ့လိုပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံအေျပာင္းအလဲမွာ
အေရးၾကီးပါတယ္။ စနစ္တစ္ခုေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို ့ဆိုရင္ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ ့အားေပးေထာက္
ခံမႈဟာလိုအပ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ရႈန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ အေျပာင္အလဲလုပ္ဖို ့လို
တယ္။တပ္မေတာ္ဟာ ပါတီစြဲ ပုဂၢိဳလ္စြဲ ရွိဖို ့မသင့္ေတာ္ပါ။စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္
ေျပာင္းလဲေရးမွာ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို ့ဘ၀ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္တဲ့
ဘက္က တတတ္တအား ပါ၀င္ျပီး ႏိုင္ငံအေျပာင္းအလဲရရွိဖို ့အတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မဲေပးဖို ့
တိုက္တြန္းပါတယ္။

ၾကံ့ဖြတ္ပါတီရဲ ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလွေရႊက ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအရ အသာစီးရေနတာကို အျမတ္
ထုတ္ျပီး ၂၅%က ရျပီးသားပါလို ့ ၾကိဳတင္ေျပာဒါဟာ ျငိမ္းေျခာက္မႈ ေျမာက္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ ့ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ
 အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို ့ အရည္ရြယ္တယ္ဆိုပါတယ္။ နိုင္ငံေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အမ်ားစုအႏိုင္ရ
လာတဲ့ပါတီနဲ ့ ပူးေပါင္းရမွာ တပ္မေတာ္ရဲ ့ တာ၀န္ပါ ဘက္လိုက္လို ့မရပါဘူး။ ၂၅%ကို လႊတ္ေတာ္
ထဲမွာ ထားရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္လို ့ ေျပာျပီး
 ၾကံ့ဖြတ္မႏိုင္ရင္ မပူးေပါင္းဘူးလို ့ သေဘာထားရင္ ႏိုင္ငံနဲ ့လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူေတြကို မေလးစားရာ
 ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ တပ္မေတာ္မဲကို ၾကံ့ဖြတ္မဲလို ့ တြက္ျပီး ဦးလွေရႊက ၂၅%မဲဟာ ရျပီးသား
လို ့ ယူဆတဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပခင္ထဲက အေျဖသိေနသလို တပ္မေတာ္ဟာ ဘက္လိုက္
ေနတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနျပီး တပ္မေတာ္နဲ ့ ႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါတယ္။
 တပ္မေတာ္ရဲ ့ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို ့ အတြက္
လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅% ေနရာယူထားျခင္းကို ၾကံ့ဖြတ္က သူတို ့မဲလို ့တြက္ထားရင္ ျပည္သူေတြကို
 လွည့္ျပားသလိုျဖစ္ေနျပီး မဲမေပးခင္ထဲက မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ေဆာ္ကား အေလးမထား အသာစီနဲ ့
အႏိုင္ရျပီးသားလို ့ ျခိမ္းေျခာက္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမသိန္း