Monday, July 6, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တဖို ့ ေကာ္မရွင္မွာ တာ၀န္ရွ္ိ

၆-၇-၂၀၁၅
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ႏိုင္ဖို ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဟာ အဓိကျဖစ္လာေနပါတယ္။  ပါတီ ၇၀ ေက်ာ္က ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို ့ မွတ္ပုံတင္ထားျပီး လြတ္လပ္၍
တရားမွ်တမယ္ဆိုရင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။
 ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္းမွာ ပထမဦးဆုံး အတိုက္အခံအင္အားစုေတြ ပါ၀င္လာမွာျဖစ္သလို
ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းမွာလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လက္ေအာက္မွ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲ
ႏိုင္ဖို ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက အဓိကက်လာေနတာေတြ ့ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို ့နည္းလမ္းဟာ တပ္မေတာ္ကမေထာက္ခံခဲ့လို ့ ျပင္ဆင္လို ့မရ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ဒါဟာ
လည္း ဒီမိုကေရစီသမိုင္းမွာ မွတ္တမ္းအျဖစ္က်န္ရစ္ခဲ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြဟာ ရုိးစင္းျပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပဳလုပ္ေပးေလ့ရွိ
ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၍ လဒ္စားမႈေတြရွိခဲ့၍ စာရင္းဇယား တိတိက်က်မရွိဘဲ အလိမ္အေကာက္ အမွားအယြင္းေတြမ်ားခဲ့ရျဖစ္ပါတယ္။ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိ ၆၁ ဦးကို ခန႔္အပ္လိုက္ေၾကာင္း
ေကာ္မရွင္ရဲ ့ အမိန့္ေၾကာ္ျငာ အမွတ္ ၄၇/ ၂၀၁၃ အရ သိရျပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားမမၽွတမႈ
မျဖစ္နိုင္ဟု နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကေ၀ဖန္ထားပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ မဲစာရင္းမ်ား ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွားယြင္း
ေနမႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ားက စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနရသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္မွ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူခဲ့ရာ အိမ္ေထာင္စုျဖင့္ေနေသာ
 လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူထားျပီး လူဦးေရႏွင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ၁၂ ရက္ၾကာ UNFPA မွ နည္းပညာ
 ပိုင္းဆုိင္ရာေတြကို ကူညီခဲ့ပါတယ္။ ေဒသအလိုက္ ရပ္ကြက္အလိုက္ ေကာက္ယူခဲ့တာျဖစ္လို ့
ဒီစာရင္းဇယားေတြအရဆိုရင္ မွားယြင္းမႈနည္းမွာပါ။ယခုမွားယြင္းမႈေတြဟာ ရုိးသားမႈမရွိေၾကာင္း
အာဏာရွင္ေတြ ဆက္လုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ေကာ္မရွင္က လုပ္ေနတယ္ဆိုတာထင္ရွား
လာပါတယ္။ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ႏိုင္ငံတကာမွကူညီေငြ က်ပ္ ၆၈ ဘီလ်ံ သုံးစြဲခဲ့ျပီး
လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ မရွိဘဲ ေငြေတြကို အလြဲသုံးစားျပဳေနတယ္လို ့ ထင္ရပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေကာ္မရွင္က လိုက္လံစစ္ေဆးျခင္းမရွိတာကို ေတြ ့ရျပီး တာ၀န္ယူမႈ
တာ၀န္ခံမႈ မရွိတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ဒီကိစၥအာလုံးဟာ ေကာ္မရွင္မွာ တာ၀န္အရွိဆုံးျဖစ္ျပီး
တာ၀န္ယူရပါမယ္။

ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း အခုလိုမွားယြင္းေနရတယ္ဆိုတာက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အလုပ္မ
လုပ္လို ့ပဲျဖစ္တယ္ ျပီးစလြယ္လုပ္တတ္တဲ့အက်င့္နဲ ့ ပညာရွင္ေတြကိုမသုံးဘဲ စစ္သားေတြကို ခံအပ္
ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။နဂုိထဲကေကာ္မရွင္ဟာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ေအးကို
ခန္ ့အပ္တာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ဦးတင္ေအးကတဆင့္ ေကာ္မရွင္မွာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိေတြ
ကို ခန္ ့အပ္ခဲ့ပါတယ္ ဒီထည္းက ေကာ္မရွင္ဟာ မရုိးသားဘူးလို ့ျပည္သူေတြကသိလို ့ ကန္ ့ကြက္ခဲ့
ေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲခဲ့ပါ၊၊ဒီကိစၥနဲ ့ပါတ္သက္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲစာရင္း ၁၀%ႏႈန္းေက်ာ္က
မွားယြင္းေနရင္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တမွာမဟုတ္ဘူးလို ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားထားပါတယ္။ျပည္သူေတြကလည္း သံတယ
ရွိေနၾကျပီး မဲလိမ္ မဲခိုးမႈေတြ ျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ
ဖြဲ ့စည္းပုံမျပင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အလွမ္းေ၀းခဲ့ရျပီး တပ္မေတာ္ရဲ ့လုပ္ရပ္ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး
ေႏြးေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ရုိက္ခ်ဳိးသလိုခံစားမိပါတယ္။ နဂုိတည္းက ဖက္ဒရယ္
ကို အာဏာရွင္စစ္အစိုးရက မလိုလားခဲ့တဲ့အတြက္ ဖြဲ ့စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး မေအာင္ျမင္ခဲ့တာဟာ
အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ရန္ စစ္အာဏာရွင္ေတြ မလိုလားဘူးဆိုတာ သက္ေသ
ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ျပည္တြင္းစစ္မွာ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ ့ငတ္ငတ္ျပတ္ျပတ္
ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ခဲ့ရျပီး ႏွစ္ဘက္စလုံး က်ဆုံးမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းျပည္
အတြက္ေတာ့ လူတစ္စုေကာင္းစားေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ ့သမိုင္းမလွျဖစ္ခဲ့ရေလျပီ၊၊

၂၀၁၅ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြက မိမိတို ့ရဲ ့အနာဂတ္အတြက္ မိမိတို ့ရဲ ့ဆႏၵကို ေဖၚျပခြင့္
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ရဲ ့အေနအထားေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။လက္ရွိ
ဖိႏွိမ့္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ကေန တန္းတူအခြင့္အေရးနဲ ့ ဥပေဒစိုးမိုးတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို
 ေျပာင္းလဲဖို ့ၾကိဳးစားရမယ္။ ဒီကေနတဆင့္ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ပညာေရး၊လူမႈေရး၊က်မ္းမာေရး
အလုပ္သမား လယ္သမားအခြင့္အေရးနဲ ့လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅ %ႏႈန္းပါ၀င္ေနမႈကို တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္
ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္း
ေပၚမွာ တ၀ဲလယ္လယ္နဲ ့ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဆုတ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားေတြကို သတိျပဳၾကရမယ္။
ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ ့ မိမိတို ့ရဲ ့တာ၀န္ကို မိမိတို ့ ေက်ပ်ြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွ ေရွ ့အနာဂတ္ဟာ
ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါတယ္။

ျမသိန္း