Sunday, May 24, 2015

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္ လူထုေထာက္ခံမႈအားေကာင္း၂၄-၅-၂၀၁၅
လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုၿမိဳ႕ လံုးစြတ္ရပ္ကြက္မွာ
လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုပြဲကို ပူတာအိုခရိုင္အျပင္ ျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးေကာင္း၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ေတြက NLD ပါတီဝင္ေတြနဲ့
 ေဒသခံေတြစုစုေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္
ပြဲက်င္းပရန္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူထုေထာက္ခံမႈ
အားေကာင္းလာေနသည္ဟု ျပည္တြင္း သတင္းေလာကတြင္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ျမသိန္း