Friday, April 3, 2015

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္ လီဗာပူးတကၠသိုလ္ၾသစေၾတလ် ႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌႏွစ္ဦးအပါအဝင္ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမန္မာသမဂၢေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ေတြ႕ဆုံပြဲ ။၄-၄-၂၀၁၅
တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကတ့ဲ ကိုေဇယ်ာလြင္
ကိုနန္းလြင္တို႔ အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦးသည္ ့ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္ လီဗာပူး
တကၠသိုလ္ၾသစေၾတလ် ႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌႏွစ္ဦး
အပါအဝင္ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
စီစဥ္ေပးမႈအရလႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္ I.12 ၌ ၃ .၄.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္
၂ နာရီမွ ၄နာရီအထိသက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား တကၠသိုလ္မ်ား၏ ေက်ာင္းသားသမဂၢ
အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ပညာေရးမူဝါဒ စနစ္ မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။

အဆိုပါ ၿဗိတိန္ ႏွင့္ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌ
မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ
ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိရပါသည္။
သတင္းဓါတ္ပုံ- NLD Chair person@ Aung Htet(The Voice)ဲ