Sunday, February 22, 2015

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားက
ျပည္သူေတြရုန္းထြက္ရန္ ၾကိဳးစားဖို ့လိုအပ္

၂၂-၂-၂၀၁၅
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ ့ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚထြန္းလာဖို ့အတြက္ အေရးၾကီး
ေသာ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ျပီး ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္လည္း အဓိကျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးေန၀င္းမွ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ၂၆ ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
တိုင္းျပည္သည္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိဘဲ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ  တပါတီအာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းကို လူထုလႈပ္ရွားမႈၾကီးျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ျပီးေနာက္
စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းကာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္တပ္မွ က်င္းပေပး
ခဲ့ျပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ၈၂%ျဖင့္ တပ္နယ္ေျမမ်ားအပါအ၀င္ ေနရာအႏွံအျပားတြင္
အႏိုင္ရခဲ့ရာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထူေထာင္
ရန္ အခြင့္အေရးတရပ္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ထို ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အခြင့္
လမ္းမ်ား ေႏွာက္ေႏွးၾကံၾကာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္မွ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ျပီး အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္ ေခၚယူခဲ့ျပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာလည္း
လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈမရွိဘဲ လက္ညိဳးေထာင္ေခါင္းျငိမ့္ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့
ခ်ဳပ္ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို တဘက္သတ္အတည္ျပဳခဲ့ျပီး
ယေန ့အခ်ိန္အထိ  ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္မႈမရွိ   ေသာေၾကာင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

၁၉၄၇-၁၉၇၄- ဥပေဒတို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ယင္ ဘယ္ဥပေဒကမွ ၾကာၾကာမခံခဲ့ဘူး။ ၁၉၄၇-ဥပေဒက ၁၉၆၂-မွာ ပ်က္ရတယ္။ ၁၉၇၄-ဥပေဒက ၁၉၈၈-မွာ ပ်က္ရျပန္တယ္။ ၂၀၀၈-ဥပေဒလည္း အမ်ား
ျပည္သူ လက္မခံေသာေၾကာင့္ ပ်က္ျခင္းဟူေသာ အေနအထားသို ့ေရာက္ရွိရန္  အခ်ိန္သာေဆာင့္
ေနရသည္။ လြတ္လပ္ေရးရတာ (၆၇)ႏွစ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူေတြမွာ ယေန ့အခ်ိန္အထိ
လြတ္လပ္ေရ၏ အႏွစ္သာရကို မခံစားရေသးေပ။ အေျခခံဥပေဒကို စနစ္တက် တိုင္းျပည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား
မ်ားအတြက္ အေျခခံျပီး ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ မသိက်ဳိးကြၽံျပဳဳျပီး စစ္တပ္က  စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့
အတြက္ တိုင္းျပည္ဟာ ယေန ့အခ်ိန္အထိ ျပသနာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ ့ေနရျပီး
ဒီမိုကေရစီစနစ္မေျပာနဲ ့ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအေပၚမွာ
 ျဖတ္သန္းေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြဲ ့စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးကိစၥ၊လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥ၊ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းကိစၥ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးကိစၥ၊ အလုပ္သမား လယ္သမား ကိစၥ၊ PR ကိစၥ၊ white Card ကိစၥ၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးကိစၥ၊ကိုးကန္ ့စစ္ပြဲ စသည့္ ရႈပ္ေထြးမႈေတြနဲ ့တမ်ဳိးျပီးတစ္မ်ဳိး မရုိးရေအာင္
အကြက္က်က် ဖန္တီးေနတာ ျပည္သူေတြအသိပါ။ တိုင္းျပည္ဟာ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ပိုျပီးဆိုးလာမွာ
ေတာင္ စိုးရိမ္ရပါတယ္။ျပည္သူေတြကေတာ့ မွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကိုယ္စီနဲ ့ ၾကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲ
ကို လိုလားေနၾကေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကေတာ့ ဒီစနစ္အတိုင္း လိမ္နည္းမ်ဳိးစုံနဲ ့မိမိတို ့
ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာ က်ဳိးစားအားထုတ္ေနတာ ေတြ ့ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ အေျပာင္းအလဲဟာ ျပည္သူေတြအေပၚမွာ မူတည္တယ္ဆိုတာလည္း အေလးထား
ပုံမရပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ပါ စစ္တပ္ကအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္မဟုတ္ပါဘူး။
စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးမွာ ဦးေဆာင္မႈ ့အခန္းက႑ကေနပါ၀င္ရမယ္ဆိုတာ လြဲမွားတဲ့အယူအဆျဖစ္
ျပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ မရွိပါဘူး။ စစ္တပ္က ၂၅% လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိပဲ
၀င္ေရာက္ေနတာဟာလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးတဲ့ႏိုင္ငံအေနနဲ ့ အရွက္ရစရာျဖစ္ေနပါတယ္။
 မ႑ိဳင္ၾကီး(၃)ရပ္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး  စစ္တပ္လက္ထဲေရာက္ေနျပီး တရားစီရင္ေရးဟာ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တမႈမရွိပဲ လယ္ယာေျမေတြကို စစ္တပ္မွ မတရားသိမ္းပိုက္
ကာ ဥပေဒေတြကို လိုသလိုအသုံးခ်ေနျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနတာကိုေတြ ့ရ
ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး ၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည္တို ့မွာ လက္ရွိ
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ အဘက္ဘက္မွ ႏွိမ့္က်ေနျပီး ကမၻာမွာေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ရတာ ျပည္သူ
ေတြအသိဆုံးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ျပီး စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ဖို ့ဆိုရင္ လူထုကယုံၾကည္ေလးစားေသာ အရပ္သားစစ္စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ေပၚထြက္လာဖို ့လိုအပ္ျပီး တိုင္းျပည္ကို အတတရားကင္းစင္ျပီး ေစသနာ ေမတၱာအရင္းခံကာ
အေျပာင္း အလဲကို လိုလားထက္သန္သူျဖစ္ရေပမည္။ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အခ်ိန္က်လွ်င္ အေျပာင္းအလဲ
ကို မည္သူမွ်တားဆီးလို ့မရႏိုင္ပါ။ ျပည္သူေတြဟာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အာဏာရွင္စနစ္
ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ
သမိုင္းရွိခဲ့ဘူးပါတယ္။ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ျပည္သူေတြဟာ အခ်ိန္က်ရင္
မိမိတို ့ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ရင္ထဲမွာရွိၾကပါတယ္။ မိမိတို ့ရရွိတဲ့အခြင့္အေရး အသဲၾကားက
မဲတျပားကို တန္ဖိုးရွိရွိ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ ့ အသုံးခ်ႏိုင္လိမ့္မယ္လို တိုင္ျပည္ကေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။
ျပည္သူေတြ သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ေက်ပြန္ဖို ့လိုအပ္လွ်က္ရွိျပီး ဆက္ျပီးေတာ့ အာဏာရွင္ေတြရဲ ့ ရႈပ္ေထြးျပီး ဆင္းရဲတြင္းနက္ေအာင္လုပ္ထားတဲ့ စနစ္ဆိုးၾကီးမွ ရုန္းထြက္ခါ မတရားတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္ကို ျပည္သူေတြရဲ ့အင္အားနဲ ့ ဒဏ္ခတ္ခါ အာဏာရွင္မည္သူကိုမွ် မဲမေပးဖို ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ
 ျပည္ေထာင္စုသားအားလုံးမွ ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိပါတယ္။

ျမသိန္း