Saturday, January 31, 2015

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈကို ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံရမယ္


 ၃၁-၁-၂၀၁၅
လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းထားေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ျပည္သူလႊတ္ေတာ္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွေမးျမန္းရာ ဥကၠ႒ မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ " ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ဆိုတာလုပ္သင့္တယ္ေပါ့ေနာ္ လုပ္မယ္ မလုပ္မယ္ဆိုတာကထားလိုက္ ဒါကေတာ့ အထိကကေတာ့ သမၼတေပၚမွာမူတည္တယ္ ဒါေပမယ့္ အေမကေတာ့ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခ်င္တယ္ ဒီလိုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသင့္တဲ့ကိစၥေတြကို ေစာေစာစီးစီးလုပ္တာအေကာင္းဆံုးပဲ အခုလိုေပါ့ေနာ္ ဖိအားေပးမွ ေတာ္ေတာ္ မေက်နပ္မႈေတြက အရွိန္တက္လာမွ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္တယ္ လက္ခံတယ္ဆိုတာဟာ ဒါဟာဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံႏႈန္ေးတြနဲ႕မကိုက္ညီဘူးလို႔ ဒီလိုပဲျမင္တယ္ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတဲ့ဟာကိုလိုလိုလားလားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႕ လက္ခံရမွာပဲ အတင္းဖိအားေပးလို႔ ျပသနာေတြမေျဖရွွင္းႏိုင္ေတာ့မွ
 ျပႆ နာေတြပြါးလာေတာ့မွ ေဆြးေႏြးပါမယ္ဆိုတာဟာ ဒီဟာကေတာ့ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတဲ့တန္ဖိုးကို တစ္ကယ္နားမလည္ေသးလို႔ပဲအေမ ဒီလိုပဲျမင္တယ္" ျဖင့္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

NLD Chairperson