Monday, November 24, 2014

NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ပြဲ ၂၄- ၁၁- ၂၀၁၄ ညေန ၅ နာရီတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
 ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ပြဲကို
ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။