Tuesday, October 28, 2014

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား UNHCRမွ Mr.Guisepp de Mincentiists ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု


၂၀၁၄-၁၀-၂၈
ေအာက္တိုဘာလ၂၇ရက္၂၀၁၄ခုႏွစ္ေနလည္(၁၂း၄၀)နာရီတြင္ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၀င္း
အတြင္းရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ I-12 တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား UNHCRမွ Mr.Guisepp de Mincentiists ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္ မ်ားမွလာေရာက္ေတြ႔ဆံုရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ လက္ခံေတြဆုံေဆြးေႏြးသည္။ အဆိုပါေတြ ့ဆုံပြဲသို ့ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြ ဦးနိုင္ငံလင္း ၊
ဦးျဖိဳးေဇယ်ာေသာ္၊တို ့တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။