Wednesday, October 15, 2014

ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး ျပဳျပင္မြန္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

၂၀၁၄-၁၀-၁၅
ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီကေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၀င္းအတြင္းရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီေဆာင္ I-12 တြင္ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး ျပဳျပင္မြန္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းက်င္းပရာ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


NLD