Monday, September 8, 2014

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္လုပ္ရန္ ျပည္သူ ့ဆႏၵကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စစ္တမ္းေကာက္ယူရမည္

၂၀၁၄-၉-၈
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ဆြစ္ဇာလန္သမၼတႏွင့္အတူ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ကေတြ႕ရစဥ္
တုိင္းျပည္အေျခအေန ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ဆႏၵရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ သမၼတသက္တမ္း
 ေနာက္တစ္ႀကိမ္လုပ္ကိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပသတင္းဌာနမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ပထမဆံုးေျဖၾကား
လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ မွာ သမၼတ အျဖစ္ ဆက္ၿပီးတာဝန္ယူဖို႔ စိတ္ဆႏၵရွိ၊ မရွိ ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ႀကံဳတိုင္း သမၼတႀကီးက တုိင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵေပၚမူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္မယ္လို႔
ေျဖခဲ့တယ္’’ဟု ေျပာၾကားသည္။ျပည္သူ ့ဆႏၵဟုေျပာဆိုရာတြင္ ျပည္သူ ့ဆႏၵကို ပြင့္လင္း
ျမင္သာစြာျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျပီး ျပည္သူ ့ေဘာထားကို ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ေဖၚျပ
ရမည္။လက္ရွိစစ္တမ္းအရ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀ % သာျဖစ္ျပီး ျပည္သူ ့ေထာက္ခံမႈ
က်ဆင္းလွ်က္ရွိသည္။

ျပည္ပခရီးစဥ္မသြားမွီ ၾကိဳတင္၍ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုဥေရာပခရီးစဥ္ မတိုင္မီကတည္းက ဒုကၡသည္ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ သေဘာတူလိုက္ျခင္းကလည္း ယခုဥေရာပခရီးစဥ္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ယခုဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ အေၾကာင္းကို
လည္း စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာေနၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အစိုးရႏွင့္
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေပၚ
စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္တြင္ အခ်ိန္သီးသန္႔ေပး၍ ေဆြးေႏြးေလ့လာခဲ့သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာေနသည္ဟု ေျပာဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မကိုက္ညီသည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ တန္းတူအခြင့္အေရး၊လူ ့အခြင့္အေရး၊ႏိုင္ငံသားမ်ားရသင့္ရထိုက္ေသာ
အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံအလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရး၊မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ စသည့္အခြင့္အေရး
မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းခံေနရသည္။ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကကန္ ့ကြက္ေနသည့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ျပီး လႊတ္ေတာ္မွာျပင္ဆင္ဖို ့ၾကိဳးစားေနျပီး
 ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးကို ခြဲျခားဆက္ဆံဖို ့ သမၼတက ၾကိဳးစားျခင္းသည္ လူ ့အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းျဖစ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သူရ ဦးေရႊမန္းက သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္
သက္တမ္းအတြက္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ၾကံခိုင္ဖြင့္ျဖိဳးေရးပါတီ
တြင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈႏွင့္ အာဏာအားျပိဳင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
ၾကံခိုင္ဖြင့္ျဖိဳးေရးပါတီမွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား သမၼတေနရာလုပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚျပီး ပါတီကြဲျပဲမႈမ်ား
ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ဦးသိန္းစိန္၏ ဥေရာပခရီစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာၾကား
လိုက္ျခင္းမွ မိမိကိုယ္တိုင္က ဆႏၵရွိေနသည္မွာထင္ရွားေနျပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သူရ
ဦးေရႊမန္းက သမၼတေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ဟု အတိအလင္းျပည္သူကို ေၾကညာထား
ျပီးျဖစ္သည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း သမၼတျဖစ္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသူမ်ားမွာ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္း
စိန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္
NLDႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ပြင့္လင္းလူမႈအဖြဲ ့အစည္းတို ့မွ ျပည္သူ ့သေဘာထားကို ေကာက္ခံခဲ့ရာ
၉၀ % နီးပါးက ေထာက္ခံထားသည္။၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ လူတစ္ဦးတေယာက္ကို ရည္ရြယ္ျပီး ပိတ္ပင္ထားေသာ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ေၾကာင့္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သမၼတျဖစ္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခံေနရသည္။ထို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာ
ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကို ဆန္ ့က်င္ေနသည္။

ျမသိန္း