Monday, September 8, 2014

ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသလံုးဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတြင္ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ”
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြး


ယေန႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ဧရာတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕၊ တိုးေရႊဝါ

ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသလံုး ဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
 ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ “ သို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲအစည္း) မွ မင္းကိုနိုင္၊
 ကိုေဇာ္မင္း (ေဘာင္းေဘာင္း)၊ စမ္းေခ်ာင္းကိုကိုႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မင္းကိုနိုင္မွ
 “ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေဟာေျပာေဆြးေႏြးရာ တြင္ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းမရွိလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ မဟုတ္နိုင္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ရွိသူအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူ ညီမႈ ရရံုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီဟု မေျပာနိုင္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ သိသာေစရန္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္လို အပ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲဝိုင္းမ်ားတြင္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ အမွန္ တကယ္ခံစား ေနၾကရေသာ ျပည္သူတို႔၏ အသံမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳဖို႔
လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာတူညီထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ားမွ
 ေနာက္ျပန္မသြားရန္ ေစာင့္ ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလို
အပ္ေၾကာင္း” တို႔ကို ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ မအူပင္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။