Monday, September 29, 2014

ျပည္သူလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္

၂၀၁၄-၉-၂၉
စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ
ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။