Monday, September 29, 2014

ဂုဏ္သိကၡာရွိျပီး တန္းဝင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျဖစ္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ေျပာ ၂၀၁၄-၉-၂၉
According to the Ministry for National Planning and Development, foreign investment
has risen from 172 million U.S. dollars in 2007 - 2008, to the current 984.9 million. 
The report released yesterday points out that 87% of deals are signed with Chinese businesses or companies. Russia and Vietnam have invested in oil and natural gas,
 with a turnover amounting to 114 million dollars. Thailand focuses on the tourism 
and hospitality sector and has invested about 15 million dollars in its neighbour. 
Yangon (AsiaNews / Agencies)2009-7-17

ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီးတန္းဝင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျဖစ္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ေျပာ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက သံုးသပ္
သည္။

ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ကၽြမ္းက်င္တန္းဝင္သည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရန္ စီးပြားေရးတြင္သာမက ႏိုင္ငံေရး
တြင္ပါ ပါဝင္ေနျခင္းကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ လုိအပ္သည္ဟု စီးပြားေရး ေလ့လာ
သံုးသပ္သူ ဦးသန္းစိုး (ေဘာဂေဗဒ)က ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသာမက ႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူသည့္ အဆင့္ျမႇင့္ အရာရိွ
ၾကီးမ်ား၊ လက္ရိွ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္သူမ်ား
က အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္ဟု ၎က သံုးသပ္သည္။

တပ္က စီးပြားေရး၀င္လုပ္ေနျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကူပံ့မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ဟု ယူဆသူမ်ားက
လည္း ရွိေနသည္။“တပ္က လိုအပ္တာကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရပါမယ္။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ သူဘာသာသူ ဆုတ္ သြားပါလိမ့္မယ္” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း)ႏွင့္ လက္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
အမတ္ ဦးလွေဆြက မဇၩိမ ကို ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အထင္ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံစာရင္းက လြတ္ရင္ေတာ့ အဲဒါက ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အခု တပ္မ ေတာ္သားလစာေတြက တျခားႏိုင္ငံေတြထက္ သုံးဆအထိ နိမ့္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။
ျမန္မာစီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္သည္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အစုရွယ္မ်ားျဖင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွကာ
ရရိွသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ၎တို႔အျပင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္
ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အႀကီးတန္းအရာရိွႀကီး တစ္ဦးက မဇၩိမကိုေျပာသည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အကဲခတ္ သုံးသပ္ေနသူမ်ားကမူ တပ္သည္ စီးပြားေရးအျပင္ လိုအပ္သည္ထက္ အခြင့္အေရးယူေနသည္ဟု ခံစားေနၾကသည္။
“မိေက်ာင္းကန္ေျမေတြကို သိမ္းစဥ္က လူမဆန္စြာ တပ္ကလုပ္ခဲ့တာ ေျမတူးစက္ေတြနဲ႔ ထိုးခဲ့တယ္။ အဲဒီ ေျမေတြဆိုရင္လည္း အခု ၂၃ ႏွစ္အထိဘာမွမလုပ္ဘဲ ဒီအတိုင္း က်န္တာေတြ ရိွေနတယ္” ဟု တပ္သိမ္း ေျမအတြက္ အခြင့္အေရးျပန္ရရန္ ေျခာက္လေက်ာ္တိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ သပိတ္စခန္း
ဖြင့္ ထိုင္သပိတ္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုေနသူ ေဒၚေနႏြယ္သန္းက ေျပာသည္။

“တပ္လိုတာကိုျဖည့္ေပး႐ံုနဲ႔ ဆုတ္မယ္ ဆိုတာက ေယဘုယ်ဆန္ပါတယ္။ အခု အေနအထားအရ တပ္ကလုပ္ေနတဲ့ ဖူလံုေရးဆိုတာကလည္း လံုေလာက္တဲ့ပမာဏထိ ရေနပါၿပီ။ လိုအပ္တာထက္ ပိုျပည့္ေနပါ တယ္” ဟု ဦးသန္းစိုးက ေျပာသည္။ “အဓိကေတာ့ အာဏာနဲ႔ ဓနကို မက္ေမာေနၾကတဲ့
အတြက္ အခုလိုေတြ တပ္ကပါေနတာပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးအသံုး စရိတ္အတြက္ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ဂ်ီဒီပီ၏
 ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကို အသံုးျပဳေနၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးတို႔ထက္ အဆမ်ားစြာ ပိုမိုအသံုးျပဳေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သံုးစြဲေနသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်မည္ဆိုပါက ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားရိွေနသည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးတင္ဦး က ေျပာသည္။
 တပ္က အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းဆင္းေတြကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္နဲ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစၿပီး အရပ္ဘက္ ျပန္ခိုင္းရင္ သူတို႔အတြက္လည္း အက်ဳိးရိွသလို ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ဘတ္ဂ်က္ေပး
ရတာ ေလ်ာ့တာေပါ့” ဟု ၎က သံုးသပ္သည္။

တပ္မေတာ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ
 ေျပာေရးဆို ခြင့္ရိွသူ ဦးရဲထြဋ္အား ေမးျမန္းရန္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍မရခဲ့ေပ။
ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဆင့္မီျဖစ္ရန္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ
မ်ားရိွရန္ လိုအပ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးေက်ာ္လင္းဦးက သုံးသပ္သည္။