Monday, August 4, 2014

၈၈၈၈ ေလးလုံးကို မေမ့ၾကနဲ ့

၂၀၁၄-၈-၄
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစျပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္ဟာ 
အကြဲကြဲအျပဲျပဲျဖစ္ခဲ့ရျပီး ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျပီး 
တိုင္းျပည္ကိုစစ္တပ္ကဦးေဆာင္ကာ ဦးေန၀င္းရဲ ့ မဆလ တစ္ပါတီစနစ္ေပၚေပါက္လာျပီး 
နည္းမ်ဳိးစုံနဲ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အရပ္သားအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီး  
အာဏာရွင္မ်ားၾကီးစိုးကာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တျပည္လုံး ဆႏၵျပကာ ၈၈၈၈ ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံၾကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူေတြဟာ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုလာၾကရာမွ စစ္တပ္ကေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး ေသာင္းက်န္းဆူပူသူေတြကို ေရာေႏွာကာ ေခါင္ျဖတ္မႈ 
လူ ့ယက္ ခိုးယူမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျပီး တိုင္းျပည္မျခိမ္မသက္ျဖစ္လာကာ လုံျခဳံမႈကင္းမဲ့
လာေအာင္ေစာင့္ဆိုင္း၍ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းခဲ့သည္။၈၈၈၈ ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီ
အေရးေတာ္ပုံၾကီးတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ အသက္ေပးသြားၾကေသာ ရဟန္းရွင္ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားကို သစၥာမေဖါက္ဖို ့နဲ ့ မေမ့ၾကဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးကာ အမ်ဳိးသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ ့ ခ်ဳပ္မွအႏိုင္ရခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္မွ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္းအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ဒီမိုကေရစီ
ႏိုင္ငံထူေထာင္  ႏိုင္ရန္ အႏွစ္၂၀ ေက်ာ္ေနာက္က်ခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္
သည္ စစ္အာဏာရွင္တို ့၏ အမ်ဳိးေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုခံခဲ့ရျပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသား
ညီလာခံေခၚယူကာ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးကို ေလ့လာသူအျဖစ္ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ရာ စစ္တပ္မွတဘက္သတ္ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးရမည့္သေဘာ
ျဖစ္ေနျပီး လြတ္လပ္၍တရားမွ်တမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမရွိသျဖင့္ မတက္ေရာက္ခဲ့ရေပ။

ထိုေနာက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ၅ လပိုင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္တို ့ အထက္ဗမာျပည္ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္သြားေရာက္ခဲ့ရာ စစ္ကိုင္းတိုင္း
က်ဥ္ရြာအနီးတြင္နအဖ၏ စြမ္းအားရွင္လူအုပ္စုၾကီးမွ တိုက္ခိုက္မႈကို ခံရကာ ဒီပဲရင္းအေရး
အခင္းျဖစ္ခဲ့ရျပီးအသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးခဲ့ရသည္။ယေန ့အခ်ိန္အထိ မေမ့ႏိုင္ေသးေသာ
 အေရးအခင္းၾကီးတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရွိေနေလသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ မတရားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဆန္ ့က်င္ျပီး ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို
အေလးထားကာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မ၀င္ခဲ့ပါ။၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္ ၁၁လပိုင္းတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ
 လြတ္ေျမာက္လာျပီးျပည္သူမ်ား၏ အသံကိုေလ့လာကာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ
 ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္က်ခံေနရျပီး ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အားနည္းလာေနသည္ကိုသိရွိျပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရႏွင့္ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ တူညီတာေတြကိုတြဲလုပ္ မတူညီတာေတြကိုခြဲလုပ္မည့္သေဘာေဆြးေႏြမႈမ်ားျဖင့္ 
အေကာင္အတည္ေဖာ္၍ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား တိုင္းရင္းသားေခါင္း
ေဆာင္မ်ား ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ႏိုင္ငံတကာ၏ ပိတ္ဆို ့
အေရးယူမႈမ်ားလည္း ျပန္လည္ပြင့္လာျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို ့
ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ပါတီမွတ္ပုံျပန္လည္တင္ျပီး ၂၀၀၈ 
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို ့ကို ေၾကြးေက်ာ္ကာ
 ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။လႊတ္ေတာ္တြင္းလုပ္ရွားမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
ျပင္ပ လုပ္ရွားမႈမ်ားကိုပါတီမွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ရာယေန ့အခ်ိန္တြင္
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့ ့စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ 
လူထုဆႏၵသေဘာထား ရယူေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို က်င္းပလွ်က္ရွိရာ ျပည္သူအမ်ား
စု၏ ေထာက္ခံမႈကိုရရွိေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ အာဏာရွင္စနစ္ သက္စိုးရွည္ေရးအတြက္ ဥပေဒေတြကို
 ျပဌာန္ထားျပီးဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း၊ လူ ့အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးနဲ့ ့ 
အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ေက်ာင္းသား ျပည္သူေတြရဲ ့ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးေတြကို ပိတ္ပင္ထားသည့္အျပင္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာ
ေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရးဟာ အဓိက မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနသည့္အခ်ိန္ အစိုးရက ျပင္ဆင္ေရးကို အားမစိုက္ ျငင္းဆိုအခ်ိန္ဆြဲေနျခင္းကို ျပည္သူေတြကေတာင္းဆိုေသာအားျဖင့္ ျပည္သူ ့
ဆႏၵကိုေဖာ္ျပၾကဖို ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ၾကိဳးစားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းမႈကို အာဏာလက္မလႊတ္ႏိုင္ေသာ
 ျပင္းထန္သူအာဏာရွင္မ်ားက လူမ်ဳိးေရး၊ဘာသာေရး ဖန္တီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ကာ 
တိုင္းျပည္မျငိမ္သက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ၂၀၁၅ နီးလာခ်ိန္မို ့ အေယာင္
ေဆာင္သူမ်ား ရုပ္လုံးေပၚလာေနျပီး နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို 
ပ်က္ျပားေအာင္ အကြဲကြဲအျပဲျပဲလုပ္ေဆာင္လာေနၾကသည္။  တိုင္းျပည္ပ်က္ဆီးရန္ 
ပီအာစနစ္အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ၾကိဳးစားလာေနျပီး အေျခခံဥပေဒတြင္
 ေရးဆြဲထားျခင္းမရွိေသာ ပီအာစနစ္ကို ဥပေဒခ်ဳိးေဖါက္ကာလႊတ္ေတာ္သို ့ 
တင္သြင္းခဲ့သည္။

 အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လူထုေထာက္ခံမႈ 
အားေကာင္းလာ ခိ်န္တြင္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ ့အစည္း ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ ့က
 ျပည္သူေတြ လမ္းလႊဲေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ေ၀ဖန္လာေနျပီး 
 ၈၈ ကရည္မွန္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကို သတိေမ့ေလွ်ာ့ျခင္းသည္
 ဒီိမိုကေရစီတိုက္ပြဲတြင္ အသက္ေပးသြားၾကေသာ ရဲေဘာ္မ်ားအား သစၥာေဖါက္ရာ
ေရာက္သည့္အျပင္ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း သစၥာေဖါက္ျခင္းျဖစ္သည္။အေျပာင္း
အလဲေရစီးေခ်ာင္းထဲေမွ်ာပါ၍ မိမိတို ့ အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ လက္ရွိ
အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး လဒ္ထိုးေသာ အိမ္၊ေငြ၊ကားပါမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရယူကာ
 အာဏာရွင္စနစ္ သက္စိုးရွည္ေအာင္ ဖန္တီးေနၾကေသာ အသားထဲကေလာက္ေကာင္
မ်ားကို ေတြ ့ျမင္ရသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားစုဆည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ 
အကြဲကြဲအျပဲျပဲျဖစ္လာပါက ၾကံဖြတ္အစိုးရအဖို ့ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္ျပီး အမ်ဳိးသားဒီမို
ကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အေလးထား အားထုတ္ကာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ာႏွင့္အညီျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရမည္။ 
အစိုးရမွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အကြက္ခ်ကာ မိမိတို ့အႏိုင္ရရွိေအာင္ 
မသမာေသာနည္းျဖင့္ ပီအာစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္လာေနသည္ကို ေတြ ့ျမင္ရျပီး
 ေကာ္နတီဖြဲ ့ ေလ့လာသုံးသတ္္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ာက္ပြဲစနစ္ဟု အခ်ိန္ဆြဲေနျပန္ျပီ၊ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေကာ္မတီ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပည္သူ ့လူထု၏ 
ဆႏၵကို လွ်စ္လွဴ ့ရႈ ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ကို အသုံးျပဳလာဖြယ္ရာရွိ
သည္။အစိုးရ၏ ေသြးထိုးလႈံေဆာ္မႈမ်ားကို သတိၾကီးစြာထား၍လွည့္ကြက္အထဲသို ့
၀င္မသြားႏိုင္ေအာင္ဆင္ျခင္ရမည္။ၾကားစကားေတြကိုမယုံဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡေပး
ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ျဖဳတ္ခ်ေရးကို အတူတကြလက္တြဲျပီး ရပ္တည္ၾကဖို ့ လိုအပ္
လာေနပါျပီ၊လက္ရွိအစိုးရသည္ ျပည္သူကို လွည့္ျပားရန္ၾကိဳးစားေနျပီး စစ္အာဏာရွင္
အစိုးရမွ စစ္တပ္ၾကီးစိုးေသာ အစိုးရျဖစ္လာေရးကို ၾကိဳးစားေနၾကသည္။အစိုးရအဖြဲ ့ႏွင့္ 
၀န္ၾကီးမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရးဘမ္းျပျပီး အစားထိုးခန္ ့
အပ္သူအားလုံးသည္ စစ္တပ္ထြက္မ်ား စစ္တပ္၏ အမိန္ ့ကို နာခံသူမ်ားကိုသာ 
အာဏာေပးအပ္ကာ စစ္တပ္ၾကီးစိုးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို ့ တေျဖးေျပာင္လဲလာ
ေနသည္မွာ ထင္ရွားလာေနသည္ အာဏာရွင္စနစ္သက္ ဆိုးရွည္ေရး နည္းမ်ဳိးစုံကိုသုံး၍
 ၾကိဳးစားေနၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးအတြက္
 ျပည္သူ ့ဘက္မွ ရပ္တည္ျပီးအင္အားစုမ်ား ညီညီညာညာျဖင့္ မိမိတို ့၏တာ၀န္ေက်ျပြန္
ေအာင္ ေဒါင့္ေပါင္းစုံမွ အာဏာရွင္ၾကားမ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို ့ထားဖို ့လိုအပ္သလို
 ဒီမိုကေရစီအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လက္တြဲထားၾကဖို ့ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနျပီျဖစ္သည္။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမျပင္ပဲ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈမရွိသလို ျပည္တြင္း
ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ ့အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား၊ လယ္သမား၊အလုပ္သမား၊
ေက်ာင္သား အခြင့္အေရးမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိပါက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လက္ခံႏိုင္
စရာမရွိပါ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ၂၀၀၈ဖြဲ ့စည္ပုံအေျခခံဥပေဒက အဓိကက် သည္။ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မညီေသာ အေျခခံျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္ 
အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးေရးသည္ အဓိက က်လာေနသည္။လက္ရွိအစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ အရပ္သားအဖြဲ ့အစည္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ျခင္ဆန္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးေရးသည္ အဓိကက်ျပီး လူထု၏ေထာက္ခံ
မႈရရွိထားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးမႈ
မလုပ္ႏိုင္သ၍၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရွိမည္မဟုတ္ေပ။
အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံ ဥပေဒကိုႏိုင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္ေနၾကျပီး မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မႈလရပိုင္ခြင့္အေရးမ်ားဆုံးရုံးေနရျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို ့ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ အသက္ထက္မက
 အေရးၾကီးသည္။အာဏာရွင္တို ့၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ယုတ္မာမႈမ်ားသည္ 
ယေန ့အထိ သမိုင္းတြင္လွ်က္ က်န္ရွိေန၍ ျပည္သူမ်ားႏွလုံးသားကို တုန္လႈပ္ေစခဲ့ျပီး
တေန ့တမ်ဳိးမရုိးရေလေအာင္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္ေရးကို ၾကိဳးစား
ေနျခင္းသည္ သမိုင္းကိုပိုျပီး ညွစ္ညမ္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအျဖစ္ လုပ္ရပ္မ်ားက 
သက္ေသျပလွ်က္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရ
မည္။ ၈၈၈၈ ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈၾကီးမွ သေႏၶတည္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ျဖတ္
ခ်ေရးကို သတိမေမ့ၾကဖို ့ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ျမသိန္း