Sunday, July 27, 2014

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားအေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

၂၀၁၄-၇-၂၇
၂၀၁၄-၇-၂၆ ရက္ေန ့တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေရးရာမွၾကီးမွဴး၍ ေဆြးေႏြးပြဲ
ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နာယကၾကီး ဦးတင္ဦးမွ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ျပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။