Tuesday, July 29, 2014

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ အမ်ားျပည္သူ ေလးစားရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းသင့္


 ၂၀၁၄-၇-၂၉
 ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဒု- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအးသည္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ ၂၀၁၁-၂-၁၁ ရက္ေန ့တြင္
 ႏုတ္္ထြက္ခဲ့ျပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ လူယုံတဦးျဖစ္သည္။ ဒုတိယ  ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးၿပီး
လွ်င္ ဦးေရႊမန္း၊ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင္ဦးတုိ႔ႏွင့္ အတူ စစ္တပ္အေပၚ ၾသဇာေညာင္းသည့္ နံပါတ္ ၆ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႕၀င္တဦး ျဖစ္လာခဲ့သည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူခဲ့သည္။  ဦးတင္ေအးသည္ စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၉ ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က တနသၤာရီတုိင္းတြင္   ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာခ်ဳပ္တြင္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
 ၎သည္ စစ္တပ္ စီးပြားေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိင္
 လီမိတက္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အထိ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ျဖစ္သည္။


ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအးကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္
၂၀၁၁-၃-၃၀ေန ့မွာ သမၼတက အမည္စာရင္း တင္သြင္းလိုက္ျပီး  ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို
 ဦးတင္ေအးအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ အျဖစ္ခန္ ့အပ္ခဲ့သည္။၁၂/၂၀၁၁ အရ ဦးျမင့္ႏိုင္၊ ဦးေအာင္ျမင့္၊ ဦးသာဦး၊ ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ၾကည္၊ဦး၀င္းၾကည္၊ဦး၀င္းကိုႏွင့္ဦးညြန္႔တင္တို႔အား
 ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ ေပးခဲ့သည္။ ဒီလို ထိပ္တန္း ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း တေယာက္ကုိ ဦးေဆာင္မႈေပးတဲ့အတြက္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ၾသဇာ
ဟာ ပိုမိုႀကီးမားလာသည္ဟု စိုးရိမ္သူမ်ားရွိလာၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ စည္းရုံးမႈေတြ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္
 ေလာင္းေတြကုိသာလွ်င္ မဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္ျပဳမယ္လုိ႔ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ ေျပာဆုိခဲ့ျပီး
ေကာ္မရွင္ရဲ ့လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာလို ့ဆုိပါတယ္။ ထို ့ေၾကာင့္NLDမွ  ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို စာျဖင့္ေမးျမန္းစုံစမ္းခဲ့ရာ ေကာ္မရွင္မွ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက ျပန္လည္
ေျဖၾကား ေတာင္းပန္စာပို ့ခဲ့တယ္လို ့ သိရွိရပါတယ္။

ထိုေနာက္ ၂၀၁၄ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္း ဥပေဒေတြကို ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ဥပေဒေတြဟာ တင္းၾကပ္လြန္းျပီး လြတ္လပ္မႈ
နဲ ့ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္အျပင္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးကာလကို ရက္ေပါင္း ၃၀ သာ သတ္မွတ္သည့္
အတြက္ ပါတီေတြၾကား အခ်ိန္နည္းလြန္းတယ္လို ့ ေ၀ဖန္ေနၾကကာ ေကာ္မရွင္ကို ရက္ေပါင္း ၆၀
ရရွိေရး စာတင္အေၾကာင္းၾကား ေတာင္းဆိုထားတယ္လို ့ သိရွိရပါတယ္။

 ေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္သည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ ဘက္လိုက္မႈမရွိသည့္ ေကာ္မရွင္
ျဖစ္ဖို ့လိုအပ္ျပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ သိကၡာသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံသူကို ေျပာင္းလဲဖြဲ ့
စည္းေပးဖို ့ ေတာင္းဆိုသံေတြ ၾကားလာရပါတယ္။  ေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး
သည္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ပို၍ အသုံးျပဳထားသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေ၀ဖန္လွ်က္
ရွိသည္။ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒မွာ အမ်ားျပည္ သူေလးစားရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္း
သင့္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တရားမွ်တမႈ၊ ႐ုိးသားမႈမ်ားရွိလွ်င္ ျပည္သူမ်ားလက္ခံမည္ျဖစ္၍ တရားမွ်
တမႈမရွိပါက ကမၻာကပါ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိေစလိုပါသည္။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
 ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ မသမာမႈမ်ား၊မဲလိမ္ မဲခိုးမႈမ်ား၊ ေကာက္က်စ္မႈမ်ားရွိခဲ့
ေသာေၾကာင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအး၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား
စိုးရိမ္မကင္း သံတယ ရွိလာေနၾကသည္။

ျမသိန္း