Wednesday, July 30, 2014

ျပည္သူဆႏၵကို အေလးထားေသာ စနစ္တခုေျပာင္းလဲဖို ့ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တရမည္

၂၀၁၄-၇-၃၀
 ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို ကူးေျပာင္းတဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲ
ေတြအမ်ားၾကီးရွိေနျပီး ရင္ဆိုင္မႈေတြနဲ ့လည္း ၾကံဳေတြ ့ေနရပါသည္။နိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊နိုင္ငံေတာ္နွင့္ ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မႈ၊အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ နိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေအးခ်မ္းေရး
နွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္သူ့ဘဝလံုျခံဳေရးတုိ႔ကို အစိုးရမွ အေျပာသာရွိျပီး လက္ေတြ ့မွာ 
ဘာတစ္ခုမွ မယ္မယ္ရရ အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့တာ မေတြ ့ရေသးပါဘူး။သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ ့
၁၉-၆-၂၀၁၂မိန္ ့ခြန္းမွာ ျပည္သူေတြကို ကတိေပးေျပာဆိုထားျပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္တြင္း
ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို ထပ္ကာတလဲလဲ ေျပာဆိုေနျပီး
အစိုးရသက္တမ္းကုန္ေတာ့မယ္ လက္ေတြ ့မွာေတာ့  ေအာင္ျမင္ေအာင္မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

အစိုးရသစ္တက္လာျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးေရးေတြလုပ္ခဲ့ျပီး တဘက္ႏွင့္
တဘက္ အေပးအယူလုပ္ကာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ တရား၀င္ ပါတီမွတ္ပုံတင္၍ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး
လႊတ္ေတာ္တြင္း၊လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။လက္ရွိတြင္
၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးကို ျပည္သူအမ်ားစုက ေထာက္ခံလွ်က္ရွိျပီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
ကေတာ့ တိတိက်က် ျပင္ဆင္ရန္ ဘာတခုမွ ထုတ္ျပန္လာတာမေတြ ့ရွိေသးပါ။

အာဏာရွင္စစ္အစိုးရသည္ အထီးက်န္ဘ၀မွ လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီး ကမၻာ့အလည္သို ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျပီး စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မႈမ်ား ပြင့္လာခဲ့ရာမွ စီးပြားေရးရင္းႏွီး
ျမဳတ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာကာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို ့တက္ႏိုင္ခဲ့
ေလသည္။အစိုးရသစ္သည္ တိုင္းျပည္၏ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားသည္ဟု အမ်ားေျပာဆိုသံမ်ား
ထြက္ေပၚလာျပီး အေျပာင္းအလဲတခု ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ျပည္သူမ်ားကေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း
အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ လူမ်ဳိးေရးျပသနာကို ထိထိေရာက္ေရာက္မေျဖရွင္းခဲ့ပဲ အေမွ်ာ္အျမင္ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ဘာသာေရး၊လူမ်ဳိးေရး ျပသနာမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ျပီး အၾကမ္းဖက္သူ အုပ္စုတစ္စု၏
ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္မႈကို အပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားေျမစာပင္ျဖစ္ခဲ့ရျပီး ေနာက္ကြယ္မွ လႈပ္ရွားေနေသာ
အစြန္းေရာက္ အာဏာရွင္လူတစု၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို 
ပ်က္ျပားေစခဲ့ရာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ယေန ့အခ်ိန္အထိ မရရွိႏိုင္ေသးေပး။ 

  ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရေရႊမန္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္
ေရး မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္ အဲ့တိုင္းပဲ 
ခုနက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္ အဲ့ဒီ့အတြက္ အထိခိုက္မခံႏိုင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလိုစနစ္ကို PR စနစ္ကိုအေျခခံၿပီးေတာ့
 ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မွာေဆာင္ရြက္
ပါဆုိတဲ့ အဆို ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ လက္မခံတာ ဘာလဲဆိုတာ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့
ေနရာမွာ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေအာင္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးတဲ့ အခါမွာ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ရဲ႕
သံုးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္ကိုလႊတ္ေတာ္က အဆံုးအျဖတ္ ယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္
လို ့ ၂၉-၇-၂၀၁၄ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။အခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး
ေျပာေသာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းမွ မိမိေျပာဆိုခဲ့သည္မ်ားကို တာ၀န္ယူမႈ
တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ရာတြင္ အဘက္ဘက္မွ အခက္အခဲမ်ား
ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျပီး အာဏာရွင္မ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္လုပ္လာၾကသည္။
အေျပာင္းအလဲကို မလိုလားၾကေသာ တင္းမာသူမ်ားရွိေနၾကျပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊
၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တို ့ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးေသာ္လည္း ဖြဲ ့စည္းပုံတြင္ျပဌာန္းထား
ျခင္းမရွိေသာ PR စနစ္ကို က်င့္သုံးရန္ လႊတ္ေတာ္သို ့ တင္သြင္းျခင္းသည္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒကို မေလးစားျခင္းႏွင့္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖါက္ရာေရာက္ေပသည္။အတည္ျပဳေရးဆြဲထားျခင္းမရွိေသာ
 PR စနစ္သည္ တိုင္းျပည္ကို ရႈပ္ေထြးေစျပီး ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပ်က္စီးရာေရာက္ေပသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ေရာေထြးေပါင္းစပ္ထားေသာ PR စနစ္မ်ဳိးကို ေကာ္မရွင္ဖြဲ ့၍ တင္ျပလာပါက လက္မခံသင့္ေပ။

ဦးေန၀င္း တီတြင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သည္လည္း
တိုင္းျပည္ကို နစ္နာဆုံးရႈံးေစခဲ့ျပီး အာဏာရွင္စနစ္ၾကီးထြားလာေသာ အဓိကတရားခံမွာ
ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။တိုင္းျပည္၏ အလွည့္အေျပာင္းတြင္
စနစ္တခုသည္ အေရးပါအရာေရာက္ျပီး အေျပာင္းအလဲကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တိုင္းျပည္ႏွင့္
တိုင္းရင္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ အက်ဳိးရွိေစမည့္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းလာေစ
ရန္ အစိုးရတြင္တာ၀န္ရွိျပီး ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါက
တိုင္းျပည္၏ ကံၾကမာသည္ အဆိုးဆုံးအေျခအေနသို ့ ေရာက္ရွိေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား
အေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္၍ မိမိတို ့၏ ဆႏၵကိုေဖာ္ထုတ္ကာ
လြတ္လပ္၍တရားမွ်တရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္လိုအပ္ျပီး
ႏိုင္ငံတကာမွ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ ့မ်ားကို ထားရွိရန္လိုအပ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဒီမိုက
ေရစီစံႏႈန္းမ်ား၊လူ ့အခြင့္အေရး၊ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀
ရရွိေစရန္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ခိုင္မာေစရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ျပန္ဆင္ေရး ကိစၥမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ " မဲ " ႏိုင္သူအကုန္ယူ FPTP စနစ္သာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ
ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံးစနစ္ျဖစ္သည္။

ျမသိန္း