Friday, July 11, 2014

လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညိွႏိုွင္းေဆာင္ရႊက္ေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ ့၏ အစည္းအေ၀း


 ၂၀၁၄-၇-၁၁
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဇူလုိင္လ (၁၀)ရက္ေန.ေနလည္(၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ျပည္သူလႊတ္ေတာ္၀န္း အတြင္းရွိေရးရာအေဆာင္ (အုိင္- ၁၂)တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာျပည္သူလြတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား
ဖြံျဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညိွႏိုွင္းေဆာင္ရႊက္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ ့တုိ ့၏ ေတြဆုံေဆြးေႏြးမႈအစည္း
အေ၀းသို ့ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည္။ အဆုိပါအစည္းအေ၀းသို ့
ျပည္သူ ့အမ်ိဴး းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊လႊတ္ေတာ္(၃)ရပ္မွညြန္ၾကားေရးမွဳးခ်ဳပ္မ်ား၊
ေကာ္မတီ၊ေကာ္မရွင္မ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊အဆင္ျမွင့္ အရာရွိၾကီးမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။