Monday, February 3, 2014

စစ္ေသြးႀကြဇာတိမာန္၀ါဒ - ဂ်င္ဂ်ဳိအစ္ဇင္မ္( Jinjoism )


( ေရးသားသူ - ေမာင္ေမာင္၀မ္း )

ကုိယ္႔တုိင္းျပည္ကုိယ္႔လူမ်ိဳးကုိယ္႔အမ်ိဳးသားစာေပ၊ဘာသာတရားကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးတယ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာအလြန္ေကာင္းမြန္တဲ႔ လကၡဏာ သေကၤတမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိေတာ႔
( Patriotism ) မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒလုိ႔ေခၚဆုိႏုိင္ပါတယ္….မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါတယ္။ မိမိအမ်ိဳးကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးတတ္သလုိတစ္ျခားသူမ်ားကုိလည္း ေလးစားရင္းႏွီးတဲ႔သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုိတုိင္းျပည္အတြက္မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒဟာမျဖစ္မေနလုိအပ္ပါတယ္…ဘာေၾကာင္႔လည္းဆုိေတာ႔ တုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္မွာ…မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ခ်ီတက္မွသာလွ်င္…တုိးတက္ႏုိင္မွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ညႊန္းဆုိရရင္…ဂ်ပန္ေတြဟာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မွာ စစ္ရႈံးခဲ႔တဲ႔အတြက္ တုိင္းျပည္ဟာ အတိျပာပုံျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။

ျပာပုံဘ၀ကေနမ်ိဳးခ်စ္၀ါဒနဲ႔တုိင္းျပည္ကုိျပန္လည္ထူေထာင္လာလုိက္တာ…ဒီေန႔အားလုံးသိေနၾကတဲ႔ ဂ်ပန္ပါပဲ။ မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒ ( Patriotism )ဟာ သဘာ၀အားျဖင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအပၚမွာ အေျခတည္ၿပီး မိမိတုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းဆုိတဲ႔ အဓိပါယ္သေဘာသက္၀င္တယ္လုိ႔ ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာ႔ ေအာ႔၀ဲ ကေျပာဆုိခဲ႔ဘူးပါတယ္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ႔ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ( Nationalism ) ျဖစ္ပါတယ္…အမ်ိဳးသားေရး၀ါဟာလည္း မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒအေပၚမွာပဲ အေျခခံပါတယ္…သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒဟာ ( ရန္လုိတတ္တဲ႔ သေဘာ လကၡဏာေတြရွိပါတယ္ )မိမိ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ္လည္း တစ္ျခားသူမ်ားကုိ အမုန္းနဲ႔ ႀကည္႔တတ္တဲ႔ ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္…စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာ႔ေအာ႔၀ဲကပဲ ဆက္ေျပာသြားတာ…George Orwell, who said that nationalism is ‘the worst enemy of peace’ ( အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒဆုိတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕အဆုိးဆုံးရန္သူ ) လုိ႔ဆုိထားပါတယ္။ ဒီ၀ါဒ ကုိကုိင္စြဲခဲ႔သူမ်ားအနက္ထင္ရွားသူ
တစ္ဦးကုိေျပာပါဆုိရင္….အာဏာရွင္..ဟစ္တလာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဟစ္တလာဟာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒကုိကုိင္စြဲၿပီးနာဇီ၀ါဒကုိထူေထာင္ကာ…ကမၻာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖ်က္စီးခဲ႔သူ အာဏာရွင္တစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ခဲ႔သူလည္းျဖစ္ပါ
တယ္။ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ( Nationalism )ဟာ သဘာ၀အားျဖင္႔ ရန္လုိတတ္တဲ႔သေဘာ ရွိပါတယ္။
စစ္ေသြးႀကြဇာတိမာန္၀ါဒ(Jinjoism)ဆုိတာကေတာ႔…….မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အေပၚမွာပဲအေျခတည္ပါတယ္…စစ္ေသြးႀကြဇာတိမာန္၀ါဒဟာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒထက္ပုိမုိျပင္းထံၿပီးအစြန္းေရာက္တဲ႔သေဘာရွိပါတယ္။သာမာန္ရန္လုိထက္အဆင္႔ထက္ေက်ာ္လြန္သြားေသာ…အႀကမ္းဖက္သေဘာဆန္ပါတယ္။ ( တကယ္
ေတာ႔ ဟစ္တလာဟာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ ထက္ စစ္ေသြးႀကြ ဇာတိမာန္၀ါဒသေဘာပုိမ်ားတယ္လုိ႔ က်ေနာ္သုံးသပ္မိပါတယ္ )။ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ပညာရွင္မ်ားဟာစစ္ေသြးႀကြဇာတိမာန္၀ါဒ(Jinjoism)
ကုိ ႏုိင္ငံမ်ိဳးခ်စ္အတြက္သာမက..ဘာေရးနဲ႔ပတ္သက္ေသာ အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္အတြက္လည္း သုံးစြဲလာပါတယ္…..။ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္…အုိစမာဘင္လာဒင္ကုိ စစ္ေသြးႀကြ ဇာတိမာန္၀ါဒ သမား(jingoist )လုိ႔သုံးႏႈံးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ စိတ္ပညာရွင္တစ္ဦး၏ အဆုိအရစစ္ေသြးႀကြ
ဇာတိမာန္၀ါဒသမားမ်ားဟာ….ထင္ေပၚလုိစိတ္၊ ေက်ာ္ၾကားလုိစိတ္မ်ားနဲ႔အတူ ဘာသာေရးႏုိင္ငံေရး လူမူ႔ေရးအေျချပဳအစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္မ်ားျပန္႔သြားလာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္တတ္တဲ႔ သေဘာ
သဘာ၀ရွိၿပီး…အႀကမ္းဖက္မႈ႔မ်ားကုိလက္ႏွက္တစ္ခုအျဖစ္အသုံးျပဳတတ္ပါတယ္။

ယေန႔…..အေမရိကားအပါ၀င္ ႏုိင္ငံတကာဟာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒအဆင္႔ထိ ကုိ လက္မခံႏုိင္သည္႔
တုိင္အတုိင္းအတာအကန္႔အသတ္တစ္ခုနဲ႔ပုိင္းျခားထားတာကလြဲလုိ႔….စစ္ေသြးႀကြ ဇာတိမာန္၀ါဒ
ကုိေတာ႔ ဘုံရန္သူလုိ သေဘာထားၿပီး အႀကမ္းဖက္သမား အျဖစ္သတ္မွတ္ကာစစ္ေရး၊ႏုိင္ငံေရး၊
လူမူ႔ေရး၊စီးပြားေရးအေထြေထြျဖင္႔ ေခ်မႈန္းလွ်က္ရွိေနတာကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။တစ္ခါက
အေမရိကန္ သမၼတ အုိဘားမား မိန္႔ခြန္းတစ္ခုထဲမွာစစ္ေသြးႀကြဇာတိမာန္၀ါဒသမားမ်ား မ်ားမ်ား ရွိေသာႏုိင္ငံသည္ အားလုံးဆုတ္ယုတ္ဖုိ႔ဖန္တီးသလုိျဖစ္ေနၿပီး ၾကက္ေလွာင္ခ်ိဳင္႔ထဲမွာ ေျမေခြးရွိေန သလုိပါပဲလုိ႔ ( အဲဒီ႔အခ်ိန္က အီရန္ကုိၾကည္႔ၿပီး ) သုံးသပ္ေျပာဆုိခဲ႔ပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပလုိသည္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရွိအေျခေနတြင္…ဒီမုိေရစီကႏုႏု
မုန္တုိင္းက ထန္ထန္ အေျခေနတြင္ရွိေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကာလအေျခေနတြင္ မ်ိဳးခ်စ္၀ါဒသမားမ်ား( Patriotism မ်ား ) မ်ားျပားရန္လုိအပ္ၿပီး….။ တုိင္းျပည္တြင္ အမ်ိဳးသားေရး
၀ါဒအဆင္႔ ( Nationalism ) ထက္သာမက…ပုိမုိဆုိးရြားေသာ စစ္ေသြးႀကြ ဇာတိမာန္ ( Jinjoism ) ၀ါဒသမားမ်ား…..မ်ားမ်ားေပၚထြန္းလာပါက…..အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပုိမုိအဆင္႔နိမ္႔ေသာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သည္႔ တုိင္းျပည္အဆင္႔သုိ႔တုိင္…သက္ဆင္းသြားရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။