Monday, February 3, 2014

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ထဲက စစ္အာဏာရွင္ေတြေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရး အႏၱရယ္က်ေရာက္ခဲ့

၂၀၁၄-၂-၃
ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္မွာလုပ္တဲ့ ၅၉ (စ)ကိုမျပင္ဆင္ေရးျပဳလုပ္တဲ့ပြဲေလးပါ။ ကိုေနမ်ဳိးေ၀က ဦးေဆာင္ျပီး ဦးေအာင္သိန္းလင္းက တက္ေရာက္ျပီးအားေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပင္ရင္ အမ်ဳိးသားေရး အႏၱရယ္ရွိတယ္
ဆိုျပီး ျပည္သူေတြကို ေသြးခြဲေနပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အမ်ဳိးသားေရး အႏၱရယ္ဟာ လက္ရွိအစိုးရက လုပ္ခဲ့တာႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ထဲကပါ၊
ဦးႏုလက္ထက္က ဘင္ဂၤလီေတြကို နံမည္ေပးခဲ့ျပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ ဦးေန၀င္းကအာဏာသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့
ကာ မဆလ ေခတ္မွာ ဘင္ဂၤလီေတြကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျပီး၊၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ဦးေစာေမာင္ အာဏာ
သိမ္း၍ဦးသန္းေရႊက စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ ့ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ကာ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးက လဒ္စား၍ ယာယီမွတ္ပုံတင္ေတြထုတ္ေပးခဲ့ျပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္အသိ အမွတ္ျပဳ၍ မဲဆြဲျပီး ၾကံဖြတ္ပါတီ၀င္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျပီး ၾကံဖြတ္လႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၃ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုမွတဆင့္ ဘင္ဂၤလီေတြဟာပါတီ ၂ခုကိုထူေထာင္ျပီး ယခုတိုင္းရင္းသား ေတာင္းလာပါျပီ (ပါတီေထာင္ခြင့္ရတာ)ဟာ ပါတီကိုယ္စားျပဳတိုင္းရင္းသားေတြရွိတဲ့အတြက္ ဆင့္တိုးေတာင္းလာတာျဖစ္ပါတယ္။ထိုနည္းတူစြာပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္က ၀င္လာတဲ့ တရုတ္ေတြ
ဟာလည္း ယာယီမွတ္ပုံတင္ေတြကိုင္ထားျပီးႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္လာေနၾကပါတယ္။
ဒါဆို အမ်ဳိးသားေရး အႏၱရယ္ဟာဘယ္သူက လုပ္ခဲ့တာလဲ ၾကံဖြတ္အစိုးရရဲ ့မိမိတို ့ ့ေမႊးခဲ့တဲ့မီးျဖစ္ျပီး အမ်ဳိးသားေရး သစၥာေဖါက္ဟာ လက္ရွိအစိုးရျဖစ္တယ္ဆိုတာထင္ရွားေနပါတယ္။

၅၉ (စ)ျပင္မွမဟုတ္ပါဘူး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ထဲက စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျပီးျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့ ျပသနာျဖစ္ပါတယ္။ ၅၉ (စ)ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး ေခတ္ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေလးေလးနက္နက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ဖို ့လိုအပ္ပါ
တယ္။အခုပုံစံအတိုင္းသြားမယ္ဆိုရင္ အနာဂတ္မွာ လက္ရွိအေျခအေနထက္ပိုျပီး အမ်ဳိးသားေရး အႏၱရယ္ၾကီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ပညာရွင္ေတြ အၾကံျပဳဖို ့ လိုအပ္ပါတယ္။

ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္တကယ္ေတာ့ ေကာ္မတီရဲ ့ ့ေလ့လာခ်က္အရ ပုဒ္မ ၅၉ မွ ၆၀ အထိ ျပည္သူေတြမွေပးပို ့ေသာအၾကံျပဳလႊာေပါင္း ၆၀၄၀ ဦး ျဖစ္ျပီး၊ျပင္ဆင္ရန္ ၅၇၄၀ ဦးက ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ဒီကိစၥနဲ ့ပါတ္သက္ျပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္၊ မဇၩိမသတင္းစာ၊ အတြဲ၂၊ အမွတ္ ၅၅ ၌ (ဗိုလ္)ေအာင္သိန္းလင္း က “ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါ အဝင္ မျပင္ဆင္လိုေသာပုဒ္မ ၇ ခု” ရွိေၾကာင္း ေလသံပစ္ခဲ့ဖူးသည္ကို မွတ္မိၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္းလိုက္ ေလ့လာသုံးသတ္ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားတြင္ အခန္းလိုက္ ၁ မွ ၁၅ အထိရွိျပီး ျပည္သူမ်ားမွအၾကံျပဳလႊာစုစုေပါင္း ၄၄၂၂၁ ဦး ျဖစ္ျပီး၊ျပင္ဆင္ရန္ ၄၁၃၉၁ ဦးကေတာင္းဆို ထားပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ျပည္သူလူထု ၉၀% ေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ေတာင္းဆိုထားတယ္
ဆိုတာ ေကာ္မတီရဲ ့အစီရင္ခံစာအရ ထင္ရွားစြာေတြ ့ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေအာင္သိန္းလင္းဟာ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေလ့လာသုံးသပ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ ့အစီရင္စာ ထုတ္ျပန္ခါနီးမွာ မျပင္ဆင္ဘဲထားရွိရန္ ၁၀၆၁၀၂ ဦး လက္မွတ္ေတြကိုစုေဆာင္ျပီး ေကာ္မတီကို တင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါဟာ ေကာ္မတီရဲ ့ေလ့လာခ်က္ကို ၾကိဳတင္သိထားတဲ့ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက အခ်ိန္မွီေနာက္ထပ္တိုး လက္မွတ္စုေဆာင္းတင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ျပည္သူလူထု၏အၾကံျပဳလႊာအရဆိုရလွ်င္ ျပင္ဆင္ရန္ ၉၀%ေက်ာ္
က ေတာင္းဆိုထားဒါေတြ ့ရွိရပါတယ္။ဒီလုပ္ပုံကိုၾကည့္ရင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပန္လည္သတိရမိပါ
တယ္။ႏိုင္မယ္မထင္ရင္အထုပ္ၾကီးေတြထမ္းလာျပီး ၾကိဳတင္မဲဆိုျပီး လုပ္သြားတာကို ခံလိုက္ရတာ ရွိခဲ့ဘူးပါတယ္။လာမဲ့ ၂၀၁၅ မွာလည္း ကလိမ္ကက်စ္က်မွာ ေသခ်ာတယ္ဆိုတာ ၾကံဖြတ္ရဲ ့လုပ္ပုံကို ၾကည့္ရင္ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ျမသိန္း