Thursday, February 13, 2014

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန ့(ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ား
ေန ့)ကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးတြင္ က်င္းပ


အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၉၉ နွစ္ ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးပိသုကာႀကီး တပ္မေတာ္၏ ဖခင္ႀကီး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္ ျမန္မာနုိင္ငံက ေလးမ်ားေန ့အခမ္းအနားကုိ
 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန ့ နံနက္၉:၀၀နာရီမွ  ေရြဂုံတု္ိင္ရွိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ပြဲရြင္ပြဲမ်ား စတင္က်င္းပခဲ့သည္။