Monday, January 27, 2014

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား World Bank မွ လာေရာက္ေတြ ့ဆုံ

၂၀၁၄-၁-၂၇
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
 World Bank မွ Mr. Jim Kim ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေကာ္မတီေဆာင္ I-12 တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ ယေန႔မြန္း ၄ နာရီက လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။