Thursday, January 30, 2014

သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ဖိတ္ၾကားျခင္း

၂၀၁၄-၁-၃၀
၈၈မ်ဳိးဆက္(ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း)လူထုဆက္ဆံေရး႒ာနမွ ထုတ္ေ၀မည့္ “ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး(သုိ႔မဟုတ္)
အေျခခံအစုိးရမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာ(၂၀၁၃-၂၀၁၄) ” ႏွင့္ပတ္သက္၍
သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ တက္ေရာက္သတင္းယူႏုိင္ရန္ ဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ - ၃၁-၁-၂၀၁၄ (ေသာၾကာေန႔)။
အခ်ိန္ - ေန႔လယ္ (၂း၀၀) နာရီ။
ေနရာ - ၈၈မ်ဳိးဆက္(ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း)ရုံး။
အမွတ္(၁၀၃၉/၁၀၄၀)၊ သုမဂၤလာလမ္း၊၁၆/၁ ရပ္ကြက္၊
သဃၤန္းကြ်န္းျမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး။

- လူထုဆက္ဆံေရး႒ာန -
၈၈မ်ဳိးဆက္(ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း)