Wednesday, January 22, 2014

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဘားအံ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားမည္

၂၀၁၄-၁-၂၂
ဘားအံ့၌ၿပဳလုပ္မည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ဖိတ္ႀကားမည္ဟု NCCT(တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕)ဥကၠဌ ဦးႏိုင္ဟံသာကေၿပာသည္။

တစ္နိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔(NCCT) နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တို႔၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၀ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ဘားအံ့၌ ၿပဴလုပ္သြားမည္ဟုခန္႔မွန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္တိုင္းရင္းသားမ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈၿပီးျပတ္မွသာအစိုးရႏွင့္ဘားအံ့၌ေတြ႔ဆံုႏိုင္မည္ၿဖစ္ျပီး ျပီးၿပတ္မွုမရွိပါကတိုင္းရင္းသားညီလာခံတစ္ခုလည္းထပ္မံေပၚေပါက္လာလိမ္မည္ဟုႏိုင္ဟံသာကေျပာ
သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုႀကည္ကမူၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌သူမအားတရား၀င္ဖိတ္ၾကားမႈယေန႔ထိမရွိ
ေသးေႀကာင္း သူမပါ၀င္ရန္ဖိတ္ၾကားလာပါက ျငင္းဆန္ရန္ရွိမည္မဟုတ္ေႀကာင္း တရား၀င္ေျပာႀကား
ထားသည္။