Sunday, November 1, 2015

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ (ရန္ကုန္)


1-11-2015
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ယေန႔မြန္းလြဲ ၄ နာရီက ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးေဟာေျပာပြဲကို သု၀႑ျမိဳ ့ဦးေစတီကြင္း တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။