Thursday, September 3, 2015

ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္္ႏွင့္ ငံတကာသံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၏
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲေနျပည္ေတာ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီက ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းရွိ
 ေရးရာေဆာင္္ I-12 တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ ဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသံရံုးမွ
သံအမတ္ႀကီးမ်ား၏အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔
ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦး၀င္းျမင့္၊ ေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာ
ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသံရံုးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။