Tuesday, July 7, 2015

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းသို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္
ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔နံနက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းသို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္သည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၎အစည္း
အေ၀းသို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္းစံုမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေလ့လာေရး လာေရာက္ၾကရာ ဥကၠ႒ႏွင့္ 
အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ခဲ့ၾကၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။