Sunday, February 15, 2015

မႏၲေလး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဟာဝိသုဒၶတာရံုတုိက္သစ္ ဝါဆိုဆရာေတာ္ႀကီးထံ လူထုေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ သြားေရာက္ပူေဇာ္ ၾသ၀ါဒခံ၁၅-၂-၂၀၁၅
မႏၲေလး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဟာဝိသုဒၶတာရံုတုိက္သစ္တြင္ သက္ေတာ္ ၉၈ ႏွစ္ ဝါေတာ္
 ၇၉ ဝါ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဝါဆိုဆရာေတာ္ႀကီး ဥဴးအဂၣိယကို လူထုေခါင္းေဆာင္
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ၁၄.၂.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ သြားေရာက္ဖူးေမ်ွာ္ 
လႈဖြယ္မ်ား ဆက္ကပ္လႈဒါန္း ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ၿပီး ၾသဝါဒခံယူခဲ႔ပါသည္။