Saturday, February 7, 2015

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ၾကီးမွ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ဧရာ၀တီသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကား
 ၇-၂-၂၀၁၅
 ယေန ့တြင္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ဧရာ၀တီသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ၾကီးမွ
အားေပးေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ကိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သပိတ္ေမွာက္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ၾကီးမွ လာေရာက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။