Tuesday, January 20, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိးရြားစြာမမွ်တမႈျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဂ်ပန္ေပးမည့္ အကူအညီ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏုိင္

၂၀-၁-၂၀
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံခန္႔ ေခ်းေငြေပး
ရန္ ဂ်ပန္အစုိးရက သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆုိးရြားေသာ တရားမမွ်တမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားအ ေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကာပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲက ေျပာၾကား
သည္။
ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ သက္တမ္းသုံးႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိး တက္ေရး အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားတစ္ဟုန္ထုိးတုိးျမႇင့္ေပးရန္ ကတိက၀တ္ျပဳ သေဘာတူညီထားသည္။
‘‘အေမရိကန္ေဒၚလာႏွစ္ဘီလီယံနီးပါးေခ်းေငြေပးဖုိ႔ ကတိက ၀တ္ကို ဒီသုံးႏွစ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အစုိးရက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕စီမံကိန္းေတြက စ တင္ေနေပမယ့္ တခ်ဳိ႕က မစရ ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖြံ႕ ၿဖဳိးတုိးတက္မႈေခ်းေငြေတြက စီမံကိန္းေတြရဲ႕ တုိးတက္မႈ
အေပၚမွာ ခ်ေပးသြားတာပါ။ ေခ်းေငြတခ်ဳိ႕ ေပးထားၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ေငြေတြ မေပးရေသးပါဘူး’’
ဟု မစၥ တာတာနာကာမာဆာဟုိင္းကိုက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ဂ်ပန္အစုိးရသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကတိျပဳထားေသာ ေခ်းေငြပမာဏ၏ ၁၀ ရာခုုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းၾကားသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္အလုိက္ၿပီး စီးမႈေပၚမူတည္၍ ေပးအပ္ထားသည္။
‘‘ေရြးေကာက္ပြဲ အေနအထားမွာ ဟုိးအရင္တုန္းက ျဖစ္သလုိမ်ဳိး ဥပမာ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ရလဒ္ကို
မၾကည့္ဘဲ အၾကမ္းဖက္တဲ့ပုံစံနဲ႔ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတဲ့ပုံစံျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဂ်ပန္အ ေနနဲ႔လည္း
 ေထာက္ပံ့မႈေပးေနတဲ့ အပုိင္းေတြမွာ ေျပာင္းလဲသြားမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို ႀကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈမဟုတ္ရင္ေတာ့ လက္ရွိအတုိင္းပဲ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြားဖုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္း ထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီက ျမန္မာျပည္သူေတြကို ေထာက္ပံ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတဘယ္သူျဖစ္ေန ျဖစ္ေန ျပည္သူေတြကို ေထာက္ပံ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈက ဆက္လက္ရွိေနမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အကယ္၍ တရားမွ်တမႈ လုံး၀မရွိတဲ့ အေနအထားဆုိရင္ေတာ့ ဂ်ပန္အစုိးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ ေျပာင္းလဲသြားမယ္ ထင္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။