Tuesday, January 27, 2015

စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ ့ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္မႈ ျပည္သူေတြ သတိၾကီးစြာထားဖို ့လိုအပ္


၂၇-၁-၂၀၁၅
စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ ့ဟာ ႏိုင္ငံေရးပရိရာယ္ ၾကြယ္၀ၾကတယ္။ ဦးေန၀င္းလက္ထက္မွာ
ႏိုင္ငံေရးမွာ ထင္ရွားတဲ့စကားရွိတယ္ "က်ဥ္တေတာင့္နဲ ့ ဌက္ႏွစ္ေကာင္ထိေအာင္"
ပစ္တယ္ဆိုတာ ၾကားဘူးတယ္။

ယခု အစိုးရလည္း ေက်ာင္းသားေတြက ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္ တိုက္ပြဲမွာ ပညာေရးစနစ္ကို
ေရးဆြဲသူ ပညာရွင္ေတြနဲ ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေတြ ့ဆုံေပးျပီး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ ့ ညီညြတ္တဲ့ ပညာေရးဥပေဒေတြကို ညိွႏိႈင္းကာ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးရမည့္အစား တဘက္
သတ္ မိမိတို ့၏ အလိုက်ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းက ျပသနာကို ပိုမိုၾကီးထြားလာေစ၍ ရႈပ္ေထြမႈေတြျဖစ္ေပၚ
လာကာ ေက်ာင္းသားေတြက တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ ့ျပည္သူေတြပါ၀င္ေအာင္ ေတာင္းဆို
ထားျပီး မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ေပးဖို ့ ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲေနျပီး ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ဖို ့ ဖန္တီးေနျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းနည္းကို
 ျပည္သူေတြက လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ႏွင့္လည္းတိုက္ဆိုင္ေန
ပါတယ္။  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရာျပည့္ပြဲမ်ားကို အျမိဳ ့ျမိဳ ့အနယ္နယ္မွာ က်င္းပေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီးအား ျပည္သူ
မ်ားႏွင့္အတူ ဂုဏ္ျပဳပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ပြဲကို ေမွးမိွန္ေအာင္
ျပည္သူေတြ အာရုံေျပာင္းေအာင္ အစိုးရမွလုပ္ေလ့ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဟာ အေရးၾကီးတဲ့ခုႏွစ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ သတိၾကီးစြာထားျပီး ေရြးေကာက္
ပြဲကို အာရုံစိုက္လာေနခ်ိန္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ဥာဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးကာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး
ေကာ္မရွင္က လည့္စားဖို ့ျပင္ဆင္လာေနပါတယ္။ " ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတာက တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေတြ ၅ ႏွစ္၊ တရားေရး ဝန္ထမ္းေတြႏွစ္ ၂၀ ထမ္းေဆာင္ဖူး တဲ့သူမွ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာလုပ္လို႔ရမယ္လို႔ေျပာထားတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီဝင္မျဖစ္ရဘူး၊ ဒါေတြ ေျပာထားတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ကိုယ္တိုင္က စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထြက္၊ ၾကံခိုင္ေရးပါတီက တာဝန္ရွိသူတစ္ေယာက္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ေယာက္
 ျဖစ္ေနၿပီ၊ အဲ့ေတာ့ အဲ့ပါတီတစ္ရပ္ကေန ကိုယ္စားျပဳတဲ့ သမၼတက ခန္႔တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ
 ေကာ္မရွင္ ဒိုင္လူႀကီးက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကီးႀကပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တရားမွ်တမႈမရွိႏိုင္
ဘူး" ဖြဲ ့စည္းပုံနဲ ့မညီညြတ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က က်င္းပတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲဟာတရားမွ်တ
မႈမရွိႏိုင္ဘူး တရားမ၀င္ဘူး။ ဒီေကာ္မရွင္ကအတင္းအဓမၼ က်င္းပျပီး ၾကံဖြတ္ကရႈံးခဲ့ရင္ ေကာ္မရွင္ ကတရားမ၀င္လို ့ ျပန္က်င္းပမယ္လို ့ ျငင္းအုံးမယ္ ေလွႏွံႏွစ္ဘက္နင္းထားတာေတြ ့ရတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဟာ အေရးၾကီးတဲ့ခုႏွစ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ သတိၾကီးစြာထားဖိုလိုတယ္။
စစ္အစိုးရဟာ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုျပီး ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြကို
ႏိုင္ငံတကာျမင္ေအာင္ ဓါတ္ပုံေတြနဲ ့ေဖၚျပျပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ ့အကူအညီေတြကိုယူၾကတယ္။
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုတာ ဦးေန၀င္းလက္ထက္
ထဲက ယေန ့အထိအၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ခဲ့ျပီး ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့
ဖက္ဒရယ္ကို လက္မခံတဲ့ စစ္အစိုးရဟာ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ ့ ညိွႏိႈင္းလို ့ရပါ့မလား။
တိုင္းရင္းသားေတြက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ဖြဲ ့စည္းပုံအသစ္ေရးဆြဲေရးကို လက္ကိုင္
ထားျပီး ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ ့စည္းေရးကို ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္မွာ လက္ရွိ အစိုးရကခ်ျပထား
တဲ့ အစီအစဥ္မွာ အပစ္ရပ္ျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး ေျပလည္မွဳ မရမရခ်င္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ကို
အေျခခံျပီး ခင္းက်င္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲ ပါ၀င္ရမယ္ ဆိုတာ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြအတြက္ လက္မခံႏိုင္စရာအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ
မႈ စာခ်ဳပ္ကို လာမည့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန ့မွာ အျပီးခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေအာင္ ဘာသေဘာတူညီမႈ
မွ မရရွိဘဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရလာေျမာင္းေပးလုပ္ကာ တိုင္းရင္းသားေဒသ
ေတြက တိုင္းရင္းသား မဲေတြကိုရေအာင္လုပ္ျပီး ၾကံခိုင္ဖြင့္ျဖိဳးေရးနဲ ့ေပါင္းကာအစိုးရဖြဲ ့ဖို ့ၾကိဳးစား
တာလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်မွ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက ေဒသထြက္
သယံဇတေတြ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ သစ္ ခုိးထုတ္တာကေနရေနတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို လက္လႊတ္
မခံခ်င္လို ့ စစ္ပြဲေတြဖန္တီေနတယ္လို ့စြပ္စြဲျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုခ်င္လို ့ စစ္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္
ေနတယ္ဆိုျပီး စစ္အစိုးရက ၂၀၁၅ တစ္ပြဲတိုး အႏိုင္ရေရးအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို
အားခ်င္းျပင္ဆင္လာေနတာေတြ ့ျမင္ရပါတယ္။

တာဟာ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္မႈသာျဖစ္ျပီးျပည္သူေတြ ေန ့စဥ္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စား၀တ္ေနေရး
ျပသနာနဲ ့ လယ္ေျမအဓမၼသိမ္းဆီမႈ ျပႆ     နာ လုပ္သမားေတြရဲ ့အခြင့္အေရး ျပႆ     နာ၊
ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ျပႆ     နာနဲ ့ ကိုပါၾကီး ၊ ေဒၚခင္၀င္းတို ့ကို ရက္ရက္စက္စက္ ေသနတ္နဲ ့ ဦးေခါင္းကို ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့ ျပႆ     နာေတြကို  ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တရာမွ်တစြာ ေဖၚထုတ္ေျဖရွင္း
ေပးျခင္းမရွိဘဲနဲ ့ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အာဏာရွင္ေတြကို ဆက္ျပီးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မေပးပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္မွ ဖယ္ရွားႏိုင္မွသာ ယေန ့ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေက်ာင္းသားဒီမိုကေရစီ
ပညာေရး ျပႆ     နာမ်ား စသည္တို ့ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျပီး၊
စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ၾကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ ့ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္မႈကို ျပည္သူေတြသတိၾကီးစြာထားဖို ့
လိုအပ္ေၾကာင္း သတိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ျမသိန္း