Thursday, November 27, 2014

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္း


ႏို၀င္ဘာလ၂၆ရက္ ေန႔ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းကက်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေရးႀကီးအဆိုတစ္ရပ္တင္သြင္းခဲ့သည္။
 ၎ အဆိုမွာ----
ေလးစားအပ္ပါေသာနာယကႀကီးရွင့္၊ ကၽြန္မဒီအဆုိကုိတင္သြင္းရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္ႀကီးတစ္ခုနဲ႔ ဆက္ စပ္ေနလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဥပေဒျပဳ ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဓိက တာ၀န္ကေတာ့ ျပည္သူနဲ႔ႏုိင္ငံကုိအက်ဳိးျပဳမယ့္
ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥပေဒေတြဟာထိေရာက္မႈရွိမွ တကယ္ဘဲ
 ျပည္သူေတြ ရဲ႕ ဘ၀ေတြေပၚမွာ ထိေရာက္မႈရွိမွသာလွ်င္ တကယ္ကၽြန္မတုိ႔ေတြဟာ
 ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳတယ္လုိ႔ဆုိႏုိင္မွာပါ။ စကၠဴေပၚ မွာဘဲရွိေနမယ့္ ဥပေဒဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြကုိအက်ဳိးမျပဳႏုိင္ပါဘူး။ ကၽြန္မဒီကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္လုိ႔ အနည္းငယ္ရွင္းလင္းခြင့္ေပးပါ။ ဦးေဇာ္ျမင့္ေ႒းတင္ျပ တဲ့အခါမွာ ဒီေကာင္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့နည္းဥပေဒေတြ လုိအပ္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့နည္းဥပေဒနဲ႔ အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြအေၾကာင္းေျပာသြားပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဒါ့ထက္ပုိၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္၀ံ့၀ံ့ေျပာပါရေစ။ ဥပမာတစ္ခ်ဳိ႕နဲ႔ ကၽြန္မေျပာပါရေစ။ ဥပမာဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ ႔ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကုိ ၂.၁၁.၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းကေနၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ ႒ာန္းၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုထက္ ထိနည္းဥပေဒေတြ မထြက္လာေသးပါ ဘူး။ 

ဒီလုိနည္းဥပေဒေတြမထြက္လာေသးတာေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာလုိအပ္ေနတဲ့ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြ
ကုိလုိအပ္သေလာက္မရျဖစ္ေနပါတယ္မနက္ကဘဲျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္မွာဆုိရင္ အစုိးရဌာနရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကေနဆုိရင္ သီလ၀ါစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုိအပ္တဲ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့
ေငြေရးေၾကးေရးေတြမရေၾကာင္းကုိေျပာသြားပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔သိရတဲ့အခါမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ေရာက္လာတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ကနည္းဥပေဒမရွိတာေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ စဥ္းစားၿပီး
ေတာ့၊ စဥ္းစားသာစဥ္းစားတယ္။ မျမႇဳပ္ႏွံဘဲနဲ႔ျပန္သြားတဲ့လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိတယ္ ဆုိတာ
ဒီလုိဘဲ ကၽြန္မတုိ႔သိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကုိလုိခ်င္လုိ႔ရွိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔စဥ္းစားေနတဲ့
ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြဟာ ဘယ္လုိနည္းဥပေဒေတြ၊ ဘယ္ လုိစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရသူတို႔ ဘယ္လုိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမွာလဲဆုိတာကုိသိဖုိ႔လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိသိဖုိ႔အတြက္ကုိ အျမန္အဆန္နည္း
ဥပေဒမ်ား၊ စဥ္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထုတ္ေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးဘူး။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၃၁ ရက္
ေန႔ ၇ လပုိင္းကေနဆုိရင္ ေငြေၾကး သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေရာင္း၀ယ္ ေရးဥပေဒလည္း ျပ႒ာန္း
ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ရွိရင္လည္း နည္းဥပေဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ မထြက္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မုိ႔လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအတြက္ အင္မတန္မွလုိအပ္တဲ့
ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈအတြက္ အေရးႀကီးလုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ ေစာလွ်င္စြာ ကၽြန္မတုိ႔လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒဟာသက္ေရာက္ မႈမရွိဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဒါ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ပဲ ကၽြန္မတုိ႔ ေျပ ာတာ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ဥပေဒျပ  ႒ာန္းတယ္ဆုိတာဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ဘ၀တုိးတက္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္လုံၿခံဳေရးအတြက္
ဆုိၿပီးေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။


ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြနဲ႔ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့တျခားဥပေဒေတြ ဟာလည္းနည္းဥပေဒေတြရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားမထုတ္ရေသးလုိ႔ သက္ေရာက္မႈမရွိေနတာေတြကုိေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာဆုိရင္ အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔ ဦးေဇာ္ျမင့္ေ႒းကေနၿပီးေတာ့ အနည္းဆုံးလခ၊ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒ
ကုိေျပာသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ့အျပင္ တျခားဥပေဒေတြလည္းရွိပါေသးတယ္။ ဥပမာဆုိရင္ အလုပ္ အကုိင္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိးတက္ေရးဥပေဒ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒတုိ႔ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီလုိဥပေဒေတြဟာထုတ္သာထုတ္ထား
တယ္။ ျပသာျပ႒ာန္းထားတယ္။ နည္းဥပေဒေတြကလည္းမထြက္ ေသးဘူး။ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကလည္းမထြက္ေသးဘူးဆုိေတာ့ ဘယ္လုိမွ သက္ေရာက္မႈမရွိႏုိင္ပါဘူး။
ကၽြန္မတုိ႔ ရဲ႕ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀လုံၿခံဳေရး အတြက္လည္းမကူေပးႏုိင္ဘူး။ အလုပ္ ရရွိေရး၊ လုပ္ငန္းဖန္တီးေရးအတြက္ လည္းမကူေပးႏုိင္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လည္း ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အလုပ္သမား
ေတြ ရ သင့္ရထုိက္တဲ့ လစာကုိ ရ႐ုံတင္မက အလုပ္ခြင္အတြင္းမွာ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ ကာကြယ္မႈေတြ ရဖုိ႔ဆုိတာကုိလည္းဘာမွ ကၽြန္မတုိ႔ဟာမကူညီေပးႏုိင္ဘူး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိတကယ္ပဲကူညီေပးႏုိင္
ဖုိ႔ဆုိရင္ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြဟာအမ်ားဆုံး၊ အျမန္ဆုံး ကၽြန္မတုိ႔ထြက္ဖုိ႔လုိ
ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ဒီလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ ျပ ႒ာန္းလုိက္တဲ့ဥပေဒေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ 
ဘ၀နဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိသြားမွာပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ ဆက္စပ္မႈမရွိသ၍ ကေတာ့ကၽြန္မတုိ႔လႊတ္ေတာ္က
ဥပေဒသာျပဳတယ္ ဥပေဒျပဳတာကေနလြန္ျပီးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံကုိအက်ဳိးျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔
ကၽြန္မတင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္မတုို႔ႏုိင္ငံရဲ႕လူအမ်ားစုဟာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကုိမွီတင္းေနထုိင္ေနတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအခြင့္အေရး၊ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားဥပေဒကုိ ကၽြန္မ
တုို႔ ၈.၁၀.၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပ႒ာန္းၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့လည္းဒီဥပေဒဟာလည္းနည္းဥပေဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြမထြက္ေသးတာေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ထိေရာက္မႈမရွိေသးပါဘူး။ ဒီလုိထိေရာက္မႈမရွိ ႏုိင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဟာ အခုထက္ထိေႂကြးတြင္း
ထဲမွာနစ္ေနတဲ့ဒုက္ၡ၊ နည္းပညာမ်ားမေဆာင္ႏုိင္တဲ့ဒုက္ၡ၊ ေစ်းကြက္မွာမယွဥ္ႏုိင္တဲ့ဒုကၡ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လည္းအဖက္ဖက္က အခက္အခဲေတြ ရွိလြန္းလုိ႔ ကုိယ့္အိမ္ကုိယ့္ယာပစ္ၿပီးေတာ့ တျခားမွာသြားၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္ရတဲ့ဒုကၡေတြနဲ႔အမ်ားႀကီး ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ ဘ၀ တကယ္ပဲျမႇင့္တင္ေပးခ်င္ တယ္ဆုိရင္ေတာ့ လုိအပ္တဲ့နည္းဥပေဒ
နဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ အျမန္ဆုံးထုတ္ျပန္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကပဲ အခ်ိန္မဟုတ္ မုိးသည္းထန္စြာရြာ တာေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဟာ အမ်ားႀကီးပဲအခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရပါတယ္။ ဒီအခက္အခဲေတြကုိကူညီျပီးေတာ့ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒဟာအမ်ားႀကီးလုပ္ေပး ႏုိင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒဟာအခုထိေတာ့ စကၠဴေပၚမွာပဲရွိေနတာ
ေၾကာင့္မုိ႔ လုိ႔  ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ ဘာမွမဆုိင္သလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္မတို႔ဒီလိုမ်ဳိး နည္းဥပေဒေတြစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို အျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္ေပးဖို႔
ေဆာ္ၾသတာျဖစ္ပါတယ္ကၽြန္မတို႔ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကိုသြားေနတယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာဆိုရင္ သတင္းမီဒီယာဟာအေရးႀကီးပါတယ္။စတုတၳမ႑ိဳင္လို႔ အမ်ားကေျပာၾကပါတယ္။အဲဒီေတာ့ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ ဒီႏွစ္ေစာေစာပိုင္းကေနထုတ္ျပန္ျပဌာန္းထား
ျပီးပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အခုထက္ထိနည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မထြက္ေသးတာေၾကာင့္မို႔ ဒီမီဒီယာဥပေဒဟာလည္းသက္ေရာက္မႈမရွိေသးပါဘူး။သက္ေရာက္မႈမရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ရဲ႕ သတင္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုးတက္ႏိုင္သေလာက္မတိုးတက္တဲ့ 
အျပင္ သံသယမ်ား၊စိုးရိမ္မႈမ်ားဟာတစ္ႏွစ္နဲ႔ တစ္ႏွစ္ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားလာတာေတြကိုေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔မီဒီယာဟာ တစ္ကယ္ပဲ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းစံထားေတြနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကိုအက်ဳိးျပဳတဲ့ မီဒီယာမ်ဳိးျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ေစာေစာကေျပာသြားတဲ့ ကိစၥေပါ့ေနာ္။ ြသသိ ြသလနမညာနညအဆိုတာ၊ ေကာင္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဆိုတာပြင့္လင္းျမင္သာ မႈႏွင့္တာ၀န္ယူမႈအေပၚ
မွာ တည္တယ္ ဆိုရင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုအေထာက္အကူေပးႏိုင္မယ့္ မီဒီယာရဲ႕ က႑ဟာလည္းအင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့
 ဒီမီဒီယာဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈမရွိရင္ ဒီဟာအေဟာသိကံျဖစ္သြားသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
မထြက္မခ်င္း ဒီမီဒီယာဥပေဒဟာလည္း ကၽြန္မတို႔ လိုအပ္တဲ့ စတုတ္ၳ မ႑ိဳင္ကိုပံ့ပိုးေပးမယ့္ ကိစၥေတြဟာျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူးမီဒီယာႏွင့္အနည္းအပါးဆက္သြယ္ေနတယ္လုိ႔ေျပာရမယ္
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကိုလည္းကၽြန္မတို႔၂၀၁၃ခုႏွစ္ကတည္းကျပဌာန္းၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္
ဒီဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဟာလည္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမထြက္
ေသးတာေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈမရွိပါဘူး။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဟာအခုလိုဆက္ သြယ္ေရးပညာ၊ နည္းပညာအင္မတန္ မွ တိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာဆိုရင္ လည္းေခတ္မီွခ်င္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒါ နဲ႔လည္းပတ္သက္လို႔ ကၽြန္မတို႔ လႊတ္ ေတာ္ကေတာ့ တာ၀န္ေက်ၿပီလို႔ ေျပာ ႏိုင္ေပမယ့္လည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ ထိေတြ႕မႈမရွိသေရြ႕ေတာ့
 ၿပီးျပည့္စံုၿပီလို႔ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီဥပေဒဟာ ၿပီးျပည့္စံုျဖစ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ 
နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ဟာ ကၽြန္မတို႔ လိုအပ္ေနတာျဖစ္ပါ
တယ္။ ေနာက္ အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသားပညာေရး
ဥပေဒဆိုတာအမ်ားသိတဲ့အတိုင္းပဲအခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒနဲ႔ 
ပတ္သက္လို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ဆႏ္ၵ ျပေနၾကပါတယ္။ 

မေက်နပ္မႈေတြကိုေဖာ္ထုတ္ျပေနၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒဟာ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အခုပစၥဳပႊန္သာမကအနာဂတ္အတြက္ အင္မတန္မွအေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီဥပေဒကိုေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာလည္းအခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈနဲ႔
 ေရးဆြဲခဲ့ တာပါ။ ဒါ အခုထက္ထိေတာ့ နည္းဥပေဒေတြဟာမထြက္ေသးပါဘူး။ 
ကၽြန္မနားလည္သေလာက္ကေတာ့ မၾကာမီထြက္ ေတာ့မယ္လို႔ေတာ့ ေျပ ာပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့လည္းမထြက္ေသးသေရြ႕ေတာ့ ဒီအမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒဟာဘယ္ လိုထိေရာက္မႈရွိမယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘ၀ ေတြနဲ႔ဘယ္လိုပတ္သက္မယ္ဆိုတာကိုေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားဟာမသိႏိုင္ေသးပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနတဲ့ အျခားဥပေဒေတြ ထုတ္ဖို႔လိုေနတယ္ဆိုတာ
လည္းကၽြန္မတို႔ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ 
ဥပမာဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဥပေဒစသျဖင့္၊ သို႔ေသာ္ျငားလည္းဒါေတြ မထြက္ခင္ ထြက္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒနဲ႔ ဆက္စပ္ ေနတဲ့ နည္းဥပေဒေတြ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားအျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္ဖို႔လိုပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါမွလည္းေက်ာင္းသားမ်ား
အေနႏွင့္လည္းမိမိတို႔ရဲ႕ မေက် နပ္ခ်က္ေတြကိုေသေသခ်ာခ်ာေဆြးေႏြး ၿပီးေတာ့ 
သက္ဆိုင္ရာနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ၿပီးေတာ့ အေျဖရွာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ကၽြန္မတို႔အခုဒါဟာ ျပဌာန္းၿပီးသားဥပေဒေတြအေၾကာင္းေျပာတာ ျဖစ္ေပမယ့္ အခုဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကလည္း ၿပီးပါေတာ့မယ္။ 
၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္တဲ့ အခါက်ရင္လည္းထပ္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒေတြျပဌာန္းမယ္လို႔ ထြက္ေပၚလာမယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ အခုျပဌာန္းၿပီးသားဥပေဒေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒေတြဆိုရင္ ၂ႏွစ္ရွိသြား ပါၿပီ။


 ျပဌာန္းၿပီးသားဥပေဒအတြက္ ေတာင္မွ နည္းဥပေဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒေတြဟာ
မထြက္ႏိုင္ ေသးဘူးဆိုရင္ ေနာင္ကၽြန္မတို႔ ျပဌာန္းမယ့္ဥပေဒေတြအတြက္ ဥပေဒေတြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြဆိုတာဘယ္ ေတာ့မွထြက္ႏုိင္မလဲစဥ္းစားစရာျဖစ္ ႏုိင္ပါတယ္။ 
ဒီေတာ့ အေရွ႕ကေနၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကေနဥပေဒေတြ ျပဌာန္းသြား၊ ျပဌာန္းသြား၊ 
အေနာက္ကေနၿပီးေတာ့ နည္းဥပေဒေတြစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကမွီေအာင္ မလိုက္ႏိုင္ရင္ ဒီဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ေတြဟာလုပ္ျပ ခ်က္ေတြလိုပဲ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈဟာ
လည္းက်ဆင္းလာပါလိမ့္မယ္။ဒီဥပေဒေတြ ျပဌာန္းတယ္ဆိုတာလည္းမိမိတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြ ဟာဘာမွမထူးျခားလာပါဘူး။ လံုး၀တုိးတက္မလာဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ
 ျမင္လာရင္ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ေရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ေရာ၊ ျပည္သူရဲ႕ 
မ်က္စိထဲမွာ ျပည္ သူရဲ႕အျမင္ထဲမွာသိက္ၡာက်ပါတယ္။ သိက္ၡာက်တာမက်တာထက္ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတာဟာ ကၽြန္မတို႔ဟာ ျပည္သူလူထုရဲက ဘ၀ေတြကို ကူညီသင့္သေလာက္မကူညီႏိုင္တဲ့ အေနအထားကိုေရာက္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ကၽြန္မတို႔အခုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို
ေလွ်ာက္ေနပါၿပီဆိုတဲ့ ေခတ္ မွာဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမ႑ိဳင္ကေရာေပါင္းၿပီးေတာ့
 ျပည္ သူလူထုရဲ႕ ဘ၀မ်ား ျမင့္တင္လာေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ႏိုင္ေရးကို
ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မဒီအေရးႀကီးအဆိုကိုတင္သြင္းရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ 
နာယကႀကီးမွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းၿပီး ျဖစ္ေသာဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားစည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းတို႔ကိုအခ်ိန္ ႏွင့္တေျပးညီေဆာလ်င္စြာထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစိုးရအားတိုက္ 
တြန္းေၾကာင္းအဆိုကိုတင္သြင္းခြင့္ ေပးပါရန္ ေလးစားစြာတိုက္တြန္းနိဂံုး ခ်ဳပ္လိုက္ရပါတယ္။