Thursday, October 2, 2014

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး အဖြဲ႔လုပ္ငန္းညွိႏိုင္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္


၂၀၁၄-၁၀-၂
ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး
ကာ္မတီေဆာင္ I-12 တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္အဆင့္ျမွင့္တင္
ေရး အဖြဲ႔လုပ္ငန္းညွိႏိုင္းအစည္းအေ၀းကို ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ေဆြးႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။

NLD