Tuesday, September 30, 2014

ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြး


စက္တာဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ေကာ္မတီေဆာင္ I-12 တြင္ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး
 ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးႏွင့္အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပရာ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။