Monday, September 8, 2014

တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္ အရာထမ္းႀကီးမ်ား၏ သားသမီး၊ ေဆြမ်ဳိးႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္

၂၀၁၄-၉-၈
ေအးရွားေဝါလ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တင္သြင္းလာသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္။
 တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈအုပ္စုမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရသည္မွာ ရက္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု-ဟိန္းထက္
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္
ေနသည့္ အုပ္စုအဖြဲ႔မ်ားထဲတြင္ ယခင္အစိုးရဌာနအသီးသီး၌ တာ၀န္ႀကီးမားစြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူမ်ား
၏ သားသမီး၊ ေဆြမ်ဳိး၊ မိတ္ေဆြမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ သတင္းေပးပို႔ထားသည္ဟု အဆိုပါ
ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ တြင္ မဇၩိမကို ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ မုိဘုိင္းအဖြဲ႔
၀င္ေရာက္ခ်ိန္မွ စတင္၍ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားၿပီးအေျခအေနကုိ
 ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္ဟု ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ
တားဆီးေရး ဗဟုိေကာ္မတီကုိ သတင္းေပးပုိ႔ထားသည္။ယင္း တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈအုပ္စုမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားရသည္မွာ ရက္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔ ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ၎တုိ႔ကုိ အလုပ္အပ္ႏွံထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္
မ်ားက ပစၥည္းမ်ား အခ်ိန္မီ မေရာက္ရွိသည့္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚေနသည္
ဟုဆုိသည္။
ထုိသုိ႔ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ တရားမ၀င္အုပ္စုမ်ားသည္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရ
မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အျပင္းအထန္ရွာေဖြလ်က္ရွိၿပီး ယင္းအုပ္စုမ်ား၌ အစုိးရဌာနအသီးသီးမွာ တာ၀န္ႀကီးမားစြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူမ်ား၏ သားသမီး၊ ေဆြမ်ဳိးႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေန
သည္ဟု တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
 ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈက ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းေတြမွာ နယ္စပ္ေတြလို ေရွာင္ကြင္းလမ္းမရွိဘူး။
ဒီတစ္လမ္းပဲ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ေတြက ဘယ္လုိမွ လုပ္လို႔ မရဘူး။ မုိဘုိင္းအဖြဲ႔ေတြကလည္း
 ၂၄ နာရီလံုး ေစာင္ေၾကည့္ စစ္ေဆးေနတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းအသီးသီး၌ မုိဘုိင္းအဖြဲ႔၀င္ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊
တာ၀န္ခံမ်ားကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လစ္ဟာမႈ မရွိေစေရး၊ ဥပေဒၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္
အညီ တိက်စြာ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ေစေရးစသည့္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းၫႊန္ၾကားမႈမ်ား
 ျပဳလုပ္ထားသည္ဟုဆုိသည္။

တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ား တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိလာေစရန္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂ ရက္မွ
စတင္၍ မုိဘုိင္းအဖြဲ႔မ်ား ထားရွိကာ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 Written by မို႔မို႔ၾကည္